НАБАВЉЕНА САВРЕМЕНА БЕСПИЛОТНА ЛЕТЈЕЛИЦА

11.05.2022
image

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) набавила је савремену беспилотну летјелицу (дрон) DJI MATRICE 300 RTK са LiDAR и RGB камерама и RTK базом. Дана 10.05.2022. у Универзитетском кампусу у Бањој Луци одржана је обука запослених за управљање беспилотном летјелицом уз надзор испоручиоца опреме и дате су основне смјернице и практични савјети за коришћење система. У току је прикупљање неопходне документације за регистрацију беспилотне летјелице и набавку неопходних дозвола за извођење летова и снимање, у складу са важећим прописима. Наведена опрема представља подршку провођењу тренутних активности Управе, а набављена је у оквиру пројекта који се проводи уз подршку Управе за картографију Краљевине Норвешке (STATENS KARTVERK), уз финансијску подршку Владе Краљевине Норвешке.