ОДРЖАНА НАДЗОРНА МИСИЈА СВЈЕТСКЕ БАНКЕ

07.04.2022
image

Представници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) одржали су у сједишту Управе у Бањалуци састанак са представницима Свјетске банке у оквиру надзорне мисије. Тема надзорне мисије је преглед Пројекта регистрације некретнина (РЕРП) - Додатно финансирање.

Током састанка разговарано је о резултатима претходних мисија, достигнућима и плановима за све три компоненте - Развој података о регистрацији некретнина, Развој инфраструктуре за регистрацију непокретности и Развој политика и институција и управљање пројектом, а досадашња сарадња РУГИПП-а и Канцеларије Свјетске банке у БиХ оцјењена је успјешном.

В.д. директора РУГИПП-а Драган Станковић  у уводном дијелу рекао је да Управа озбиљно приступа задацима у вези са Пројектом регистрације некретнина – Додатно финансирање, да су сви ресурси укључени у релизацију овог стратешки важног пројекта за Републику Српску и БиХ, који доприноси бољој квалитети живота грађана, али и рада институција које су им на услузи.

Он је истакао да је врло важно да је крајњи рок за реализацију овог пројекта помјеренн на 2024. годину, јер је то реалан период у којем се могу завршити започете активности.

Према његовим ријечима у оквиру Додатног финансирања фокус је усмјерен на унапређење података премјера на подручјима на којима је премјер неажуран или је квалитет података незадовољавајући, а све као основ за квалитетну евиденцију о непокретностима.

Циљеви Пројекта регистрације некретнина – Додатно финансирање су: развој података за регистрацију некретнина и оснивање који би се реализовао кроз обнову катастарског премјера на подручјима на којима је премјер неажуран или је квалитет података премјера недовољног квалитета за потребе оснивања катастра непокретности, развој инфраструктуре за регистрацију некретнина који би се највећим дијелом реализовао кроз обезбијеђивање адекватног пословног простора за потребе дигиталног архива Управе, као и унапређивање услова рада у организационим јединицама Управе,  те унапређивањем постојећих и имплементацију нових информационих рјешења,  интеграцију истих у нови модеран информациони систем и развој политика и институционални развој и управљање Пројектом који би обезбиједио континуитет развоја политика Управе, унапређења законских и подзаконских аката из надлежности Управе, едукацију запослених.

Мисија Свјетске банке у БиХ траје од 4. до 8. априла 2022. године, у РУГИПП-у је одржавана 6. и 7. априла, а свим активностима координисала је Јединица за имплементацију Пројекта регистрације некретнина Свјетске банке.