ЧЕСТИТКА В.Д. ДИРЕКТОРА ЗАПОСЛЕНИМА ПОВОДОМ 30 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА РУГИПП-а

01.04.2022
image

Поштовани сарадници, 

са поносом и задовољством желим свима да честитам наступајући јубилеј - 30 година од оснивања Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, доношењем Закона о министарствима, који је објављен у „Службеном гласнику српског народа у Босни и Херцеговини“ од 9. маја 1992. године, те такође честитам и данашњи посебан јубилеј - пуних 25 година од функционисања ове управе као самосталног органа управе, са подручним јединицама као територијалним организационим јединицама,  која је као таква институција почела да функционише у пуном капацитету 1. априла 1997. године, а након доношења новог Закона о министарствима, који је објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, број 3/97 од 14. фебруара 1997. године.

Кроз дугогодишњи рад, суочавајући се са различитим изазовима и проблемима, новим технологијама у области геодезије и информатике, прилагођавањем новим прописима из геодетске и имовинско-правне области, ова управа израсла је у орган управе препознатљив као стабилан и одржив субјекат од стратешког значаја за Републику Српску, с обзиром на чињеницу да смо институција у којој се, поред осталих значајних послова, обављају и послови успостављања, вођења и одржавања свих јавних евиденција о непокретностима на територији Републике.

Наше активности у текућем и наредном периоду дефинисане су Средњорочним програмом послова премјера и оснивања катастра непокретности за период 2021-2025. године, чији су главни циљеви, утврђени кроз више стратешких циљева и развојних програма,  фокусирани на квалитет, ефикасност, ефективност, транспарентност и одговорност у Управи. Ефикасна реализација Програма ствара темељ за економски развој и друштвени просперитет Републике Српске, што указује да су те активности од великог значаја, али је исто толико велика и одговорност у обављању свих послова из надлежности које су нам повјерене.

Напомињем да се послови не би могли завршити и циљеви остварити без стручног кадра, чије одговорно и савјесно ангажовање на радним задацима, понашање према странкама, поштовање Кодекса понашања државних службеника, представљају огледало како ове управе, тако и Републике у цјелини, те ћу се као руководилац у будућности залагати за континуирано стручно оспособљавање постојећег, те за пријем новог неопходног стручног кадра, посебно правне и геодетске струке, у складу са финансијским могућностима.

Користим се приликом да подсјетим да је мисија наше Управе успостављање, ажурно вођење и одржавање јединствене евиденције о непокретностима као тачне, истините и поуздане евиденције о непокретностима, правима на непокретностима и носиоцима тих права, те на визију Управе – да у оквиру својих надлежности, радимо на постизању циљева који се односе на оријентисаност према корисницима услуга и изградњу модерне, ефективне, ефикасне, финансијски самоодрживе и, као такве, јединствене јавне институције, која ће одржавати и пружати дигиталне геопросторне податке и податке о катастру непокретности свим корисницима својих услуга, путем националне инфраструктуре просторних података.

Честитке поводом нашег заједничког јубилеја упућујем свим запосленима, као и лицима која су ангажована на одређеним пословима и која, заједно с нама, улажу труд и напор да остваримо планиране задатке.

Уз, још једном, искрене честитке за јубилеј и у нади да ћемо заједнички у будућности остварити постављене циљеве,

 

У Бањалуци, 1. априла 2022. године                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               В.Д. ДИРЕКТОРА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Мр Драган Станковић