СТУДЕНТИМА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ УРУЧЕНИ ЦЕРТИФИКАТИ

08.12.2021
image

В.д. помоћника директора за правне, кадровске и опште послове Републичке управе за геодетске и имовинско – правне послове (РУГИПП) Борис Крчмар, декан и продекан Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву Горан Марковић и Димитрије Ћеранић уручили су у Палама и Бијељини цертификате студентима овог факултета о успјешно обављеној стручној пракси у РУГИПП-у.

 

Додјелом цертификата, окончана је трећа по реду студентска пракса у РУГИПП-у, у којој је досад учествовало око 140 студената Правног факултета. Студенти су похађали праксу у подручним јединицама РУГИПП-а у мјестима пребивалишта. Имали су прилику да стекну нова знања и да у пракси примијене теоријска знања која су већ имали. Ова пракса им је омогућила да уче о  примјени права и о функционисању једне значајне републичке управе. По окончању праксе, студенти су изнијели своја позитивна запажања о концепту и садржају праксе, те користи коју су имали од ње.

 

Студентима су презентоване информације о јавним евиденцијама које води РУГИПП, као и изводима из тих евиденција. Током тронедељне праксе студенти су имали прилику упознати се и са  свим радним процесима у подручним јединицама,  радом писарнице, начином вођења земљишно-књижне и катастарске евиденције, затим катастром непокретности, књигом уложених уговора, као  и другим евиденцијама о непокретностима и рјешавању имовинско-правних односа.

 

Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву и РУГИПП настављају успјешну и свестрану сарадњу, која се огледа не само у организовању студентске праксе, већ и научних скупова и других активности у обостраном интересу. Студентска пракса биће организована и у новој академској години.

 

Сарадња Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву и РУГИПП-а траје од 2019. када је потписан Споразум о сарадњи.