САСТАНАК ДИРЕКТОРА ГЕОДЕТСКИХ УПРАВА СА ПРЕДСТАВНИЦИМА АМБАСАДЕ ШВЕДСКЕ

17.11.2021
image

Представници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука (РУГИПП), на челу са директором гђом Босиљком Предраговић, јуче и данас, 16/17. новембра учествују заједно са представницима Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове Сарајево (ФГУ), представницима CILAP пројекта и Управе за картирање Краљевине Шведске (Lantmäteriet) и представницима Амбасаде Краљевине Шведске  на састанцима у вези са реализацијом CILAP пројекта који се уз подршку Владе Краљевине Шведске и Lantmäteriet-а имплементира у Босни и Херцеговини од 2013. године.

Подсјећања ради, ради се о донаторском пројекту који за основни циљ има унапређење земљишне администрације и инфраструктуре геопросторних података уопште. Како је 2022. година посљедња година имплементације актуелног CILAP пројекта, то је једна од тема сагледавање и анализа до сада постигнутих резултата и позитивних утицаја на различите сегменте друштва и других бенифитних субјеката, те аплицирање и изражавање интереса обје геодетске Управе (РУГИПП и ФГУ) за наставком финансијске и стручне (кадровима и искуствима) подршке од стране Владе Краљевине Шведске, било у виду и формату актуелног пројекта или у форми новог.

До сада су уз подршку CILAP пројекта у Републици Српској започете и потпуно или у већој или мањој мјери реализоване многе активности, од којих су најзначајније: оснивање катастра непокретности Републике Српске, успостављање и унапређење дигиталног архива Републике Српске, успостава и развој Адресног регистра и регистра просторних јединица, затим Регистра цијена непокретности, масовна процјена вриједности непокретности, стабилизација репера Нивелмана високе тачности 3, гравиметријска мјерења и други послови и активности из области инфраструктуре геопросторних података (SDI) .

Аплицирањем за нови пројекат који би приоритетно имао за циљ развој и унапређење инфраструктуре геопросторних података и техничке помоћи за пројекат масовне процјене постигли би се неки од слиједећих ефеката у будућности: редукција сиве економије, унапређење тржишта, усаглашавање са директивама и стандардима Европске уније, унапређење пословног амбијента, функционалније тржиште некретнинама и кредитирање, управљање ресурсима и просторно планирање, процјена штета природних катастрофа и сл. Корисници пројекта су друштво (грађани), банковни сектор, пословна заједница (инвеститори),владине институције, институције и субјекти који се примарно баве пословима земљишне администрације и др.