РЕАЛИЗАЦИЈА ПИЛОТ ПРОЈЕКТА „МАСОВНЕ ПРОЦЈЕНЕ ВРИЈЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ“

08.10.2021
image

Одлична сарадња између Републичке управе за геодетске и имовинско правне-послове Републике Српске (РУГИПП), Министарства финансија (МФ), Пореске управе (ПУ), Града Бања Лука, Града Градишка и Oпштине Лакташи потпомогнута Цилап пројектом, настављена је још једним радним састанком, одржаним 07. октобра 2021. године. Састанку је присуствовао и начелник одјељења Масовне процјне вриједности непокретности Републике Словеније Душан Митровић, један од кoнсултаната задужених за рад и праћење имплементације овог Пилот пројекта.

На састанку су представљене досадашње активности радне групе на обухватима пилот подручја за Бања Луку, Градишку и Лакташе, те је одржана и презентација о употреби Масовне процјене вриједности непокретности у Републици Словенији и бенефитима овог система.

Учесници састанка изразили су велико задовољство досадашњим резултатима, посебно су истакли значај пројекта како за локалну заједницу тако и за све грађане, те још једном потврдили своју јасну опредјељеност за активно учешће у реализацији.

РУГИПП, кроз свој средњорочни план 2021-2025 планира да уради попис свих непокретности у Републици Српској, а како се ради о врло сложеном и обимном послу који изискује ангажовање великих ресурса,  планирано је  да се  уђе у преговоре за добијање финансијских средстава од Свјетске банке којима би се од сљедеће године започела прва фаза ка успостављању система масовне процјене вриједности непокретности на територији Републике Српске. 

Тренутно се  ради на изради припреме новог пројекта  „Развој вредновања и опорезивања на основу масовне процјене непокретности, побољшање е- управе и развој инфраструктуре геопросторних података“. Планирано је да се пројекат реализује у наредне три године.  

Напомињемо да власници непокретности у овом процесу неће имати никаквих трошкова.