Оснивање музеја геодезије, израда факсимила земљишне књиге и дигитални архив

03.09.2021
image

У сједишту Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове /РУГИПП/ је данас одржан састанак поводом оснивање музеја геодезије, израде факсимила земљишне књиге и успоставе дигиталног архива. Састанку су присуствовали директорица Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) Босиљка Предраговић, начелница Oдјељења за архив документације и дигитални архив Милена Јосиповић и приређивач факсимила земљишне књиге Вељко Топаловић.

„Велико ми је задовољство да као директор Републичке управе за геодетске и имовинско- правне послове данас представимо резултате које смо добили након проведене јавне набавке за дигитализацију земљишних књига, тачније 1022 земљишне књиге. Наиме, програмом рада геодетске управе, који је утврдила Народна скупштина Републике Српске, утврђено је да геодетска управа проведе поступке са средствима из кредита Свјетске банке и купи зграду која ће служити као архив Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове. У оквиру тог архива основаће се и музеј геодезије. У том циљу ми смо и прије куповине зграде кренули да вршимо дигитализацију земљишне књиге како бисмо од 9000 књиге које имамо, добили дигитализоване земљишне књиге које ће служити и даље у употреби, а у ставри саму земљишну књигу можемо архивирати и трајно је чувати према законским прописима. Такође у оквиру те дигитализације ми смо кроз јавну набавку тражили да се изврши факсимил земљишне књиге која би требала да служи као поставка у будућем музеју геодезије“ објаснила је директорица Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) Босиљка Предраговић. Додала је, да су прописани стандарди омогућили да се изабере  „Драфт тим“ д.о.о. која је ангажовала стручњака из ове врсте посла господина Вељка Топаловића из Србије који у својој биографији има и израду факсимила Мирославовог Јеванђеља.

Експонати у будућем музеју геодезије ће бити и сви они материјали и инструменти који су током неколико година били у геодетској управи.

„ Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове посједује обимну архивску грађу, а чине је записи и документи од којих су неки стари и више деценија. Такви записи и документи су због своје старости, природних својстава материјала на којима су написани, али и због свакодневног коришћења , подложни разним оштећењима, те је потребно предузети неопходне мјере за њихову заштиту и дуготрајно чување.“ рекла је начелница Oдељења за архив документације и дигитални архив Милена Јосиповић. Објаснила је да се приликом пописа архивске документације и обиласком подручних јединица утврдило да су најстарији документи који се налазе у Управи земљишне књиге настале 1888.године  са својим првим уписима. И то је прва потпуна евиденција о непокретностима у Републици Српској.

„Факсимил је највернија могућа копија оригинала и издавање факсимила средњовјековних рукописа, спада у један елитни дио европског издаваштва. Наш факсимил Мирославовог јеванђеља откупиле су највеће библиотеке и универзитети свијета. Издавање факсимила земљишне књиге је мало другачији посао, где смо имали један много краћи рок за израду и остављен нам је један цијели тим који ради око будућег музеја геодезије.“ Рекао је приређивач факсимила земљишне књиге Вељко Топаловић. Објаснио је да је тим дао слободу да направе један узорак факсимила земљишне књиге како би требао да изгледа, те да је у боји највише сличан оригиналу и истовремено да је појачана читљивост.

Музеј геодезије ће бити у Бања Луци, а грађани који у свом власништву имају материјал који може да буде експонат, се  јављају како би исти донирали музеју геодезије.