Почео катастарски премјер КО Шамац и Писари

03.09.2021
image

У Шамцу је одржан састанак на ком су присуствовали начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Ведрана Михаљчић, извођач радова „Радис“ д.о.о. Источно Сарајево и Раденко Чупељић шеф подручне јединице Шамац. са представницима Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове /РУГИПП/.

Повод састанка је катастарски премјер 14 катастарских општина у 11 локалних заједница, од којих су и катастарске општине Шамац и Писари са подручја Шамац, према Средњорочном програму послова премјера и успостављања катастра непокретности за период 2021-2025. године.

„Ово је од велике важности не само за геодетску управу него и за општину Шамац и све власнике парцела с обзиром да ми имамо много проблема на терену код премјера катастарских граница. Овим ћемо добити тачне и прецизно дефинисане границе парцела којe се налазе на подручју ове двије катастарске општине. Битно је истаћи да је све бесплатно за грађане и ово је прилика да искористе и да успоставе границе својих парцела како у даљем периоду не би имали проблема приликом изградње или било каквих других активности које планирају на својим парцелама да проводе“ истакла је Ведрана Михаљчић.

Раденко Чупељић, шеф подручне јединице Шамац, је позвао све имаоце права на непокретности у катастарској општини Шамац и Писари да прописно изврше обиљежавање својих непокретности како би тимови на терену могли у уговореним роковима завршити посао.

У складу са Законом о премјеру и катастру Републике Српске и осталим подзаконским актима, обавеза имаоца права на непокретностима је да изврше прописно обиљежавање својих непокретности. Сходно наведеном, чланом 182. и чланом 183. Закона прописане су и новчане казне за правна и физичка лица која начине прекршаје поближе описане у наведеним члановима Закона, а који се између осталог односе на избјегавање обавезе обиљежавања граница непокретности и онемогућавање послова катастарског премјера.