Почео премјер катастарске општине Рибник Доњи

01.09.2021
image

У Рибнику је одржан радни састанак представника општинске локалне власти, представника Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, те извођача радова „Радис“ д.о.о. Источно Сарајево. Договорене су активности у вези са почетком премјера катастарске општине Рибник Доњи, као и начин обавјештавања власника непокретнсоти на том подручју.

 Овом приликом присутни су упознати са предвиђеним активностима Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове у вези значаја и важности  премјера.  „Ово је пројекат који је Републичка управе за геодетске и имовинско-правне послове покренула у склопу пројекта премјера 14 катастарских општина у 11 локалних заједница у РС“, рекао је Зоран Миловановић, начелник Одјељења за катастарски премјер и премјер водова у Републичкој управи  за геодетске и имовинско-правне послове. Он је истакао значај самог катастарског премјера, а то је добијање тачних и ажурних катастарских планова који представљају приказ стања на терену. Овакви планови ће бити основа за успостављање ажурних евиденција о непокретностима, односно катастра непокретности.

Небојша Караћ, начелник општине је изразио захвалност Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове што је катастарска општина Рибник Доњи једна од 14 општина која ће бит предмет новог премјера. „Примјећено је да стање на терену не одговара плановима које имамо па ће због тога бити извршено поновно снимање парцела у Доњем Рибнику“, појаснио је Караћ.

У складу са Законом о премјеру и катастру Републике Српске и осталим подзаконским актима, обавеза имаоца права на непокретностима је да изврше прописно обиљежавање својих непокретности. Сходно наведеном, чланом 182. и чланом 183. Закона прописане су и новчане казне за правна и физичка лица која начине прекршаје поближе описане у наведеним члановима Закона, а који се између осталог односе на избјегавање обавезе обиљежавања граница непокретности и онемогућавање послова катастарског премјера.