ПОЧЕО ПРЕМЈЕР КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ КОПАЧИ

20.08.2021
image

У Новом Горажду данас је, 20.08.2021.године, одржан састанак представника Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП), начелника општине Ново Горажде Миле Петковић и извођача радова катастарског премјера на коме су договорене активности у вези са почетком премјера катастарске општине Копачи, те начину обавјештавања власника непокретности на том подручју.

На састанку је појашњено да је РУГИПП одлучио да у катастарским општинама : Градишка 2 у граду Градишка, Трн и Гламочани у општини Лакташи, Рибник Доњи у општини Рибник, Хасе-Бријесница и Љељенча у граду Бијељина, Копачи у општини Ново Горажде, Опсјечко у општини Челинац, Шамац и Писари у општини Шамац, Прњавор у општини Прњавор, Омарска у граду Приједор, Таревци у општини Модрича, Сводна у општини Нови Град изврши катастарски премјер, јер постоје значајна одступања на катастарским плановима у односу на фактичко стање на терену.

Истакнуто је да је обиљежавање граница катастарских парцела у обавези сваког власника непокретности, било да се ради о физичким лицима или правним субјектима.

Учесници састанка сложили су се да је обиљежавање  потребно вршити у сарадњи са међашима како би се избјегли могући спорови око међа, а уколико између међаша настане или већ постоји неки спор, обје стране су дужне да обиљеже своје границе парцела како би исте биле снимљене у поступку премјера, а у даљем поступку ће се рјешавати питање спорних међа.

Чланови Стручног тима за надзор изнијели су приједлоге исправног и најефикаснијег даљег информисања грађана о започетим активностима и у складу са њима, правима и обавезама ималаца права на непокретностима у смислу обиљежавања граница својих непокретности.

Влада Републике Српске усвојила је Средњорочни програм послова премјера и успостављања катастра непокретности за период 2021-2025. године којим је, између осталог предвиђен катастарски премјер 14 катастарских општина у 11 локалних заједница, од којих је и катастарска општина Копачи.

РУГИПП проводи активности на катастарском  премјеру. Према пројектном задатку и техничким спецификацијама предвиђен је премјер поларном и ГНСС методом мјерења које подразумијевају непосредна мјерења теренских геодетских екипа на терену и комуникацију са имаоцима права на непокретностима. Обзиром на изабрану методу катастарског премјера, а у складу са Законом о премјеру и катастру Републике Српске и осталим подзаконским актима, обавеза имаоца права на непокретностима је да изврше прописно обиљежавање својих непокретности.