СТАНКОВИЋ УЧЕСТВОВАО НА СКУПШТИНИ ДРУШТВА ГЕОДЕТСКИХ ИНЖЕЊЕРА И ГЕОМЕТАРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

02.12.2023
image

Директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) мр Драган Станковић присуствовао је Скупштини Друштва геодетских инжењера и геометара Републике Српске (Друштво) која је одржана од 1. до 3. децембра у Требињу.

„Сарадња између РУГИПП-а и Друштва геодетских инжењера и геометара Републике Српске у протеклом периоду била је изузетно професионална и на високом нивоу. Овом сарадњом настојимо да радимо на унапређењу, промоцији и заштити геодетске струке у Републици Српској. Друштво геодетских инжењера и геометара Републике Српске, између осталог, било је укључено у израду Закона о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Републике Српске који је усвојила Народна скупштина Републике Српске, а чији је обрађивач био РУГИПП“, истакао је Станковић.

На Скупштини Друштва геодетских инжењера и геометара Републике Српске присуствовало је око 220 учесника и за предсједника Друштва, по други пут, изабрана је Татјана Сарајлић, дипл. инж. геодезије, а изабрани су и чанови Управног и Надзорног одбора Друштва и Суда части. 

„Велика је част, али и обавеза бити по други пут изабран на мјесто предсједника Друштва. Друштво има одличну сарадњу са РУГИПП-ом, а циљ нам је да у наредном периоду радимо на унапређењу сарадње и са другим институцијама и удружењима у Републици Српској, као и у регији. Тим поводом смо током трајања Скупштине потписали два Споразума о сарадњи и то са Комором трговаца, овлашћених геодета и трговачких друштава за геодетске радове Републике Македоније и Савезом геодета Србије. Потписивањем ових споразума обавезали смо се за научну и стручну сарадњу, као и рад на промоцији и популаризацији геодетске струке“, истакла је Сарајлићева.

У оквиру стручних предавања током трајања Скупштине Друштва геодетских инжењера и геометара Републике Српске в.д. помоћника за европске интеграције, међународне пројекте и послове тржишта непокретности Јасенко Нединић представио је пројекат ДЕЛЕФ. ДЕЛЕФ је донаторски пројекат Краљевине Шведске који се реализује уз подршку Шведске управе за картографију, катастар и земљишне књиге Лантматериет.

Такође, начелник Одјељења за катастарски премјер и премјер водова у РУГИПП-у Жељана Жугић презентовала је Закон о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Републике Српске и подзаконске акте који су у изради.

Друштво геодетских инжењера и геометара Републике Српске броји око 230 чланова из свих дијелова Републике Српске, међу којима су и геодетски стручњаци запослени у РУГИПП-у. Циљ Друштва је повезивање геодетских стручњака и побољшање њиховог положаја као и подстицање и учешће на научно-стручним скуповима и учествовање у изради законских и подзаконских аката.