СТАНКОВИЋ ПОСЈЕТИО ПОДРУЧНЕ ЈЕДИНИЦЕ У ТРЕБИЊУ И БИЛЕЋИ И ПОДРУЧНУ КАНЦЕЛАРИЈУ У БЕРКОВИЋИМА

01.12.2023
image

Директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) мр Драган Станковић и вршилац дужности помоћника директора за послове надзора посјетили су данас подручне јединице РУГИПП-а у Требињу и Билећи и Подручну канцеларију у Берковићима.

На састанцима са шефовима разговарано је о резултатима рада у години која је на измаку, унапређењу услова рада запослених и пружања услуга грађанима.

Закључено је да су подручне јединице у току године реализовале планиране активности на великим капиталним пројектима од општег интереса који се односе на рјешавање имовинско-правних односа у поступку експропијације.

Станковић је овом приликом  рекао да постоји простор за унапређење рада подручних јединица и канцеларија, те да је неопходно ефикасније радити на рјешавању управних предмета у првом степену који се воде код надлежних подручних јединица. Такође, додао је да је потребно убрзати оснивање катастра непокретности на територији града Требиње и општини Берковићи, док је за територију општине Билећа при крају оснивање катастра непокретности.

Претходних дана на сајту РУГИПП-а и у дневним новинама објавиљен је оглас за ангажовање консултаната за рад у Комисијама за излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђивање правима на непокретностима на територији града Требиње.  

С циљем побољшања услова за потребе  рада Подручне канцеларије Берковићи у наредном периоду потребно је обезједити средства за куповину пословног простора, закључено је током састанка.

Овом посјетом директор мр Драган Станковић завршио је обилазак 64 организационе јединице РУГИПП-а, од тога 50 подручних јединица и 14 подручних канцеларија.