СТАНКОВИЋ У ВИШЕГРАДУ, ФОЧИ, КАЛИНОВИКУ, ГАЦКУ, НЕВЕСИЊУ И ЉУБИЊУ

30.11.2023
image

Директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) мр Драган Станковић и вршилац дужности помоћника директора за послове надзора посјетили су у четвртак, 30.11.2023. године подручне јединице РУГИПП-а у Вишеграду, Фочи, Калиновику, Гацку, Невесињу и Љубињу.

Станковић је током посјете подручним јединицама Вишеград, Фоча, Калиновик и Гацко истакао да је потребно побољшати организацију рада наведених подручних јединица са посебним освртом на ефикаснију динамику оснивања катастра непокретности и  ажурније рјешавање управних предмета у првом степену.

Током састанка у Невесињу поручено је да се очекује да у наредном периоду буде урађен нови премјер, што је предуслов за излагање на јавни увид подтака о непокретностима и утврђивања права на непокретностима. Такође, разговарано је о раду Подручне канцеларије Источни Мостар која се налази у саставу Подручне јединице Невесиње, гдје грађани општине Источни Мостар могу да остваре своја права. Изражена је спремност и потреба да се ради на отварању канцеларије на административној територији општине Источни Мостар ради оставривања права физичких и правних лица са те територије.

У претходном периоду премјером катастарских општина у Љубињу, створени су услови за оснивање катастра непокретности, те је потребно убрзати оснивање катастра непокретности имајући у виду да су за одређени број катастарских општина завршене припреме за излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђивања права на непокретностима.

У наредном данима директор РУГИПП-а мр Драган Станковић наставиће обилазак осталих подручних јединица и канцеларија с циљем праћења рада организационих јединица и реализације планираних активности у складу са Планом рада РУГИПП-а за 2023. годину.