ПРЕДСТАВНИЦИ РУГИПП-А УЧЕСТВОВАЛИ НА ПЕТОМ КОНГРЕСУ О КАТАСТРУ У БИХ

03.10.2023
image

Представници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) учествовали су на Петом конгресу о катастру у Босни и Херцеговини (Конгрес) који је одржан у Неуму, у периоду од 27. до 29. септембра 2023. године.

У уводном дијелу, између осталих, Томаж Петек, директор Геодетске управе Словеније и члан Управног одбора Еурогеографикса (Eurogeographics) одржао је предавање о улози словеначке земљишне администрације у програму „Зелени договор“.

На Конгресу је представница РУГИПП-а Татјана Сарајлић одржала предавање о потребама и значају извођења нових премјера у Републици Српској.

Теме предавања које су представљене на Конгресу односиле су се на област оснивања катастра и других регистара кроз легислативу и праксу, значај нових технологија у катастру, инфраструктура просторних података – платформа за просторни и привредни развој и право, пројекти и друштвене активности у катастру.

Пети конгрес о катастру у Босни и Херцеговини окупио је представнике геодетских управа из региона, стручњаке из Краљевине Шведске и Низоземске, са Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета у Бањалуци, Геодетског факултета у Сарајеву и представнике приватних геодетских организација.