СТАНКОВИЋ УЧЕСТВУЈЕ НА 15. РЕГИОНАЛНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ О КАТАСТРУ И НАЦИОНАЛНОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ ГЕОПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА

05.09.2023
image

Директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) мр Драган Станковић са делегацијом РУГИПП-а учествује је на 15. Регионалној конференцији о катастру и националној инфраструктури геопросторних података (Регионална конференција) која се оджава у Београду, Република Србија, у периоду од 4. до 6. септембра 2023. године.

На Регионалној конференцији кроз неколико панел дискусија учесници имају прилику да се упознају са темама из области доприноса зеленој транзицији и отпорности на климатске промјене, подршка тржишту непокретности и е-планирању, унапређење геопросторних података и услуга и регионална СДИ сарадња.

Тачни и поуздани геопросторни и катастарски подаци усклађени са ИНСПИРЕ директивом и другим прописима Европске уније имају изузетно важну улогу за РУГИПП и геодетске управе у региону. Важност ових података огледа се прије свега у потребама друштва за развојним пројектима који доприносе побољшању услова живота грађана, инвестирања, праћења климатских промјена, планирања, урбанизације локалних заједница, вриједности непокретности и правичне расподјеле пореза на непокретности.

РУГИПП прати све активности из области катастра и инфраструктуре геопросторних података те сходно томе, у складу са развојем и напретком ове области РУГИПП имплементира нова достигнућа у свом раду, истакао је директор РУГИПП-а мр Драган Станковић.

Област катастра и инфраструктуре геопросторних података је широка и инволвирана у свакодневни живот грађана, инвеститора и стручњака из многих области, што нама у РУГИПП-у даје задатак да унапређујемо област катастра и инфрастурктуре геопросторних података и да их усклађујемо са важећим стандардима струке како бисмо могли адкватно да одговоримо на све изазове од просторног планирања, великих капиталних пројеката до климатских промјена, додао је Станковић.

Представници РУГИПП-а одржали су двије презентације од којих је једна била из области подршке тржишту непокретности и е-планирању, а односи се на изазове тржишта непокретности: процјена за будућност, а друга презентација била је из области унапређења геопросторних података и услуга и односи се на креирање геопросторних података високе вриједности примјеном нових технологија.

Овогодишња Регионална конференција одржана је под слоганом „Напредне технологије у интеграцији гепросторних и података катастра непокретности – достигнућа и надоградња“ у организацији Републичког геодетског завода. На Регионалној конференцији окупило се око 200 учесника, међу којима су били директори геодетских управа из региона са сарадницима, Геодетске управе Шведске - Лантаматериет, те представници Свјетске банке.