3Д ВИЗУАЛИЗАЦИЈА НЕПОКРЕТНОСТИ У ОБУХВАТУ ПИЛОТ ПОДРУЧЈА МАСОВНЕ ПРОЦЈЕНE ВРИЈЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ

21.11.2020
image

У Републичкој управи за геодетске и имовинско правне послове (РУГИПП) данас, 20.11.2020. године,  одржан је састанак представника РУГИПП-а, консултаната из фирме „Холоскоп“ Бања Лука и представника ЦИЛАП пројекта о  будућој 3Д визуализацији података у обухвату Пилот подручја за Масовну процјену вриједности непокретности.

Састанак је организоаван да би се договорио начин креирања и представљања свих објеката на изабраном локалитету у 2Д и 3Д моделу.

На састанку је договорено да се свим објектима на Пилот подручју додијеле атрибути прикупљени Теренским пописом непокретности који се одвија о оквиру имплементације Пилот пројекта Масовне процјене вриједности непокретности.

Испред РУГИПП-а формиран је стручни тим који ће пратити извршење и реализацију ове услуге. По завршетку развоја модела 3Д визуализације података планирана је панел дискусија са представницима кључних спољних корисника, као што су Пореска управа, Град Бања Лука, Завод за статистику, локалне заједнице, нотари, банке и сл.

Пројекат 3Д визуализације непокретности које се налазе у обухвату Пилот подручја за Масовну процјену вриједности непокретности финансира се из средстава Пројекта регистрације непокретности, а подржала га је Свјетска банка.

Извођење Пилот пројекта  процјене вриједности непокретности, који је дио шведског донаторског Пројекта за унапређење земљишне администрације у Босни и Херцеговини „ЦИЛАП“, почео је 7. септембра  у двије катастарске општине Бања Лука 6 и Бања Лука 7.