ОДРЖАНА ВИРТУЕЛНА НАДЗОРНА МИСИЈА СВЈЕТСКЕ БАНКЕ ЗА ПРОЈЕКАТ РЕГИСТРАЦИЈЕ НЕКРЕТНИНА

17.10.2020
image

Представници Републичке управе за геодетске и имовинско правне односе (РУГИПП) учествовали су 15. и 16.10.2020. године у редовној надзорној мисији Свјетске банке за Пројекат регистрације некретнина која је одржана виртуелним путем због ограничења наметнутих усљед пандемије узроковане ширењем вируса Ковид-19.

Током мисије сагледан је статус планираних и реализованих активности и сачињен Акциони план који дефинише обавезе РУГИПП-а,  као и рокове у којима те обавезе требају бити реализоване. Разговарано је и о постигнутом напретку у имплементацији текућег пројекта, као и о Додатном финансирању за исти пројекат које у поступку ратификације и треба да постане ефективно у јануару 2021. године, а трајаће до 31.07.2022. године.

Стручне службе Управе интензивно раде на припреми и усаглашавњу техничких спецификација за пројектне активности које ће се реализовати у оквиру Додатног финансирања, а главни фокус је на новим катастарским премјерима, векторизацији аналогних катастарских планова, даљем развоју е-сервиса Управе, те успостављању система дигиталног архива.

Пројекат регистрације некретнина је у завршној фази и све активности се успјешно приводе крају. Реализацију овог пројекта Надзорни тим Свјетске банке оцијенио је успјешним с обзиром да су испуњени сви задати пројектни циљеви.