НАКОН СТО ГОДИНА У СРПСКОЈ СЕ ВРШЕ ГРАВИМЕТРИЈСКА МЈЕРЕЊА

28.09.2020
image

Након више од сто година, Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) врши гравитациона мјерења на територији цијеле Републике Српске, oд Новог Града до Требиња с циљем одређивања убрзања силе Земљине теже која су неопходна за дефинисање облика и димензија Земље као небеског тијела, односно површи геоида за подручје Републике Српске.

Тако одређен облик и димензије дијела површи Земље за подручје Републике Српске у пракси имају значај при вршењу геодетских сателитских мјерења (ГНСС – Глобални Навигациони Сателитски Систем), али и квалитетнијег позиционирања у навигационе сврхе за шири круг корисника. 

Захваљујући Уговору о реализацији гравиметријских мјерења у Републици Српској који је РУГИПП закључио  са ''Веком Гео'' из Београда и Управом за картирање Краљевине Норвешке (Kartverk) уз финансијску подршку пројеката ЦИЛАП и Владе Краљевине Норвешке (RER-17/0008 - Statens Kartverk West Balkans 2017-2020.)  до сада су извршена мјерења на око 90 одсто тачака, те се у складу са досадашњом динамиком реализације очекује завршетак мјерења на свим тачкама до половине октобра 2020. године.

Према пројекту гравиметријских мјерења предвиђена су мјерења на 3.833 тачке, распоређене на цијелој територији Републике Српске (репери НВТ-3 и расуте тачке).

Управа је закључила и Протокол о пословно-техничкој сарадњи којим су дефинисани детаљи реализације мјерења и обраде резултата мјерења.

Вриједност Уговора је 120.000 евра, од којих је кроз пројекат CILAP издвојено 40.000 евра, а Kartverk је пројекат подржао са 80.000 евра.

Директор РУГИПП-а Босиљка Предраговић оцијенила је да се ради о врло захтјевном пројекту, који се изводи у четири фазе, при чему су геодети по десет часова дневно на терену.

„И поред  напорног рада на експропријацији и Корироду Пет Це РУГИПП успјешно реализује овај захтјеван пројекат чије ће резултате користити геодетски стручњаци РУГИПП-а, као и сви други при коришћењу ГНСС технологије, али и стручна научна јавност у Републици Српској и на глобалном нивоу, јер на основу познатих вриједности убразања силе Земљине теже могуће је тачно утврдити неправилности облика Земљине коре, а онда и одређивање тачних висина тачака“, навела је Предраговићева.

Према њеним ријечима ово је и једиствена шанса за геодетске инжењере Управе јер се иначе таква мјерења у свијету на овакав начин не изводе често, прије свега због комплексности, али и високих трошова, те заиста ријетки геодети имају прилику да се сретну са таквим изазовима и на тај начин прошире своја знања у тој уској области геодезије.

„У прилог томе говори и чињеница да су претходна гравитациона мјерења на подручју бивше СФРЈ вршена давних 1970-их, али да никада нису стављена у службену употребу и искориштена у научне и стручне сврхе“, додала је Предраговићева.

Она је нагласила и да ће остварени резултати допринијети регионалном пројекту – одређивање регионалног геоида земаља западног Балкана (TIN Balkan Geoide – Western Balkan countries), те на тај начин учинити препознатљивом Републику Српску на регионалној и свјетској мапи земаља које дају свој допринос науци и пракси у области геонаука.

Резултати гравиметријских мјерења биће основа за одређивање геоида за подручје Републике Српске, а заједно са подацима добијеним након нивелманских мјерења у НВТ-3 биће основа за квалитетније дефинисање вертикалног референтног оквира Републике Српске.

У складу са Уговором и Протоколом о пословно-техничкој сарадњи, извођач је Управи уступио на коришћење два гравиметра и одржао обуку за рад гравиметрима за 12 геодетских инжењера Управе, те врши обраду и изравнање резултата мјерења.

Гравиметријска мјерења у Републици Српској започета су 05.06.2020. године, након завршене обуке за рад гравиметрима и процедурама мјерења, те извршених калибрационих мјерења између тачака апсолутне гравиметрије у манастиру Тавна код Бијељине и у Сарајеву.

Двочлане теренске екипе се у раду гравиметрима смјењују сваких 14 дана (сваке друге недјеље), радећи у континуитету сваки дан. Осим мјерења разлика убрзања силе Земљине теже у пројектованим тачкама, екипе пројектоване тачке опажају и ГНСС пријемницима.