ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ У ИСТОЧНОМ НОВОМ САРАЈЕВУ У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕМЈЕРУ И КАТАСТРУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

09.03.2023
image

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА ЛУКА


Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail:  uprava@rgurs.org

 

Ј А В Н И  П О З И В

за учешће у јавној расправи у вези са Нацртом закона о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Републике Српске

 

Народна скупштина Републике Српске је на Петој редовној сједници дана 08.02.2023. године усвојила Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Републике Српске и донијела Закључак о упућивању овог нацрта закона на јавну расправу, која ће бити спроведена у року од 60 дана.

У складу са тим, Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове позива све заинтересоване установе, органе и организације, научне и стручне институције из регије Источно Сарајево, као и сва заинтересована лица да присуствују јавној расправи о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Републике Српске, која ће се одржати дана, 10.03.2023. године у Источном Новом Сарајеву, у великој скупштинској сали, улица Стефана Немање бр. 14, са почетком у 9.00 часова.

Током јавне расправе сви учесници моћи ће да дају своје приједлоге, сугестије и коментаре, а текст Нацрта можете пронаћи на web страници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (www.rgurs.org)  и на званичној web страници Народне скупштине Републике Српске (www.narodnaskupstinars.net).

 

Линк:  Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Републике Српске