УСВОЈЕН ЗАКОН О НЕПОКРЕТНОЈ ИМОВИНИ КОЈА СЕ КОРИСТИ ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЈАВНЕ ВЛАСТИ

29.12.2022
image

Народна скупштинa Републике Српске је дана, 28.12.2022. године на Петој посебној сједници, по хитном поступку, усвојила Закон о непокретној имовини која се користи за функционисање јавне власти.  

Законом о непокретној имовини којa се користи за функционисање јавне власти, који је усвојен по хитном поступку, регулише се својина на непокретној имовини која служи као средство вршења и спровођења јавне власти коју користе субјекти који врше ту власт од потписивања Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, а уписана је у јавним евиденцијама о непокретностима које води Републичка управа за геодетске и имвинско-правне послове као својина тих субјеката.