РУГИПП НА 15. СИМПОЗИЈУМУ ОВЛАШТЕНИХ ИНЖЕЊЕРА ГЕОДЕЗИЈЕ У ОПАТИЈИ

17.10.2022
image

Начелник одјељења за катастарски премјер и премјер водова Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) Жељана Жугић присустовала је јубиларном 15. Симпозијуму овлаштених инжењера геодезије у организацији Хрватске коморе овлаштених инжењера геодезије (ХКОИГ) у сарадњи са Council of European Geodetic Surveyors – CLGE i European Spatial Data Research EuroSDR.

Симпозијум је одржан у Опатији, у периоду од 12.10. до 15.10.2022. године. Тема овогодишњег симпозијума била је „Геодезија и воде“, коју су подржали предсједник Републике Хрватске, Министарство просторног уређења, градитељства и државне имовине Републике Хрватске, Државна геодетска управа Републике Хрватске и Хрватских вода.

На симпозијуму је учествовало око 1200 учесника, а присуствовали су представници геодетских управа из Словеније, Хрватске, Републике Српске, Црне Горе и Македоније, Европског савјета геодета (CLGE), професори геодетских факултета из Загреба, Сплита, Београда, Бања Луке, Скопља и Љубљане, те приватних геодетских предузећа.

ХКОИГ издаје и одузима печат и лиценцу овлаштеног инжењера геодезије, те се стара да овлаштени инжењери геодезије обављају своје послове у складу са законом чиме чува углед и права овлаштених инжењера геодезије. ХКОИГ је основана  2009. године а актуелни предсједник је Адам Аготић, дипл.инг.геод., који је уједно био и један од предавача на симпозијуму.