РУКОВОДИЛАЦ ЈЕДИНИЦЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ИСПРАЋЕН У ПЕНЗИЈУ

22.09.2022
image

У сједишту Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) у Бањалуци данас је уприличен испраћај у заслужену пензију дугогодишњег руководиоца Јединице за интерну ревизију Здравка Кудре.

Директор РУГИПП-а Драган Станковић захвалио се Здравку Кудри на досадашњем преданом и одговорном раду и истакао да је својим стручним радом и залагањем дао значајан допринос да РУГИПП у протеклом периоду добија позитивне ревизорске извјештаје.

У Јединици за интерну ревизију РУГИПП-а обављају се послови који се односе на стратешко и годишње планирање ревизије, извјештавање о резултатима ревизије и давање препорука да би се побољшало пословање, вршење ревизије свих организационих јединица РУГИПП-а, средњорочни програми и годишњи планови рада, активности и процеси, укључујући и подручне јединице и канцеларије, систематичан преглед и оцјену управљања ризиком, интерне контроле и руковођење организацијом, укључујући политике, процедуре и активности РУГИПП-а, оцјењивање адекватности и ефикасности система за финансијско управљање и контролу у погледу испуњавања задатака и постизања дефинисаних циљева РУГИПП-а, економична, ефикасна и дјелотворна употреба ресурса, усклађености са успостављеним политикама, процедурама, законима и регулативама, интегритет и вјеродостојност информација, рачуна и података, укључујући процесе интерног и екстерног извјештавања, али и други послови у надлежности интерне ревизије.

Здравко Кудра се захвалио свим колегама на организацији и доласку на његов испраћај у пензију, као и на сарадњи у протеклом периоду. Посебно је истакао је да му је велико задовољство што је дочекао да Драган Станковић буде именован за директора прије његовог одласка у пензију, обзиром да је свој приправнички стаж обавио у Одјељењу за финансијско-рачуноводствене послове којим је у то вријеме Здравко руководио.