АКТИВНОСТИ НА УСПОСТАВЉАЊУ АДРЕСНОГ РЕГИСТРА У ОПШТИНИ СТАНАРИ

19.09.2022
image

Представници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове  и CILAP пројекта одржали су 15. септембра 2022. године у Станарима радни састанак са начелником Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију ове општине, шефом подручне јединице РУГИПП-а у и представником Полицијске станице о досадашњим активностима, значају и оствареним резултатима на успостављању Адресног регистра (и Регистра просторних јединица) у Републици Српској, као и оствариве користи за јединицу локалне самоуправе.

На састанку је појашњено да су користи успостављања Адресног регистра, између осталог,  електронска пријава пребивалишта грађана на основу података РУГИПП-а и јединица локалне самоуправе, као и поједностављена и олакшана процедура за подношење иницијативе за промјену назива и граница насељених мјеста.

Након састанка одржана је обука за рад у апликацији за потребе успостављања и одржавања Адресног регистра (локална администрација и практичан рад у апликацији). Општина је претходно завршила теренски рад у неколико насељених мјеста након чега слиједи унос података у апликацију. Општини ће у овом поступку бити пружена потребна стручна и техничка подршка.

Централни адресни регистар оснива, води и одржава РУГИПП на основу података адресних регистара јединица локалне самоуправе, које су дужне податке локалних адресних регистара ставити на располагање Централном адресном регистру.