АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ДОПУНСКОГ ПРЕМЈЕРА У БИЈЕЉИНИ И ПАЛАМА

31.08.2022
image

Начелник Одјељења за допунски премјер у оснивању катастра непокретности Жељка Милинковић је у периоду од 29. до 30. августа 2022. године посјетила подручне јединице Бијељина и Пале и разговарала са шефовима подручних јединица.

На састанцима је разговарано о рјешавању послова и задатака из области допунског премјера у оснивању катастра непокретности за катастарске општине које се налазе на административној територији градова Бијељина и Пале.

Током разговора дефинисан је рок од два мјесеца за реализацију послова и задатака који су у вези са допунским премјером на територији наведених градова.

Наведене активности потребно је да се спроведу у договореном року, а све у циљу бржег ступања на снагу изложених катастарских општина на јавни увид и оснивања јединствене евиденције о непокретностима за изложене катастарске општине које се налазе на административној територији градова Бијељина и Пале.