ПРЕДСТАВЉЕНА МЕДИЈСКА КАМПАЊА С ЦИЉЕМ ПОДИЗАЊА СВИЈЕСТИ ЈАВНОСТИ О АКТИВНОСТИМА И РЕЗУЛТАТИМА РУГИПП-а

18.08.2022
image

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) представила је данас у Бањалуци медијску кампању с циљем подизања свијести јавности о активностима и резултатима РУГИПП-а.

Кампања се на радио станицама емитује од 16.08.2022. године, а током септембра почеће емитовање и на телевизијским станицама.

Циљеви кампање су промовисање значаја оснивања катастра непокретности, подизање свијести јавности о важности сарадње приликом катастарских премјера,  подизање свијести јавности о стручним службама и активностима које спроводи РУГИПП у циљу повећања повјерења јавности у РУГИПП, те промовисање предности новог система масовне процјене вриједности непокретности који је тренутно у изради и пилотирању.

В.д. помоћника директора за међународне пројекте, фондове и донације РУГИПП –а Јасенко Нединић током кратке презентације појаснио је да обим рада Упрaве много шири од ова три аспекта која су представљена у кампањи :  оснивање катастра непокретности,  масовна процјена вриједности  непокретности  и нови премјери, али да се ради се о значајним и тренутно врло актуелним пословима.  

„Доста грађана није упознато са свим одговорним задацима које обављамо, иако реализујемо пројекте од стратешког значаја за Републику Српску с примарним циљем заштите имовине грађана и остваривања њихових права. Зато је Управа покренула кампању с циљем подизања свијести јавности о активностима и резултатима РУГИПП-а“, додао је Нединић.

Oн је нагласио да кампања подизања свијести јавности има и едукативни и информативни дио како би што већи број грађана био информисан о важности катастарских евиденција и значају и користима других активности Управе, за њих и заједницу у цјелини, али и подстакла на упис непокретности и права на непокретностима у јавне евиденције Управе и сарадњу у катастарским премјерима.