Сектор за нормативне послове, европске интеграције и међународне пројекте

Надлежност сектора

У Сектору за нормативне послове, европске интеграције и међународне пројекте обављају се послови који се односе на:

 1. стручну анализу у примјену прописа из геодетске и имовинско-правне области,
 2. предлагање нових, као и измјену и допуну важећих прописа из надлежности Управе,
 3. припремање нацрта и приједлога законских и подзаконских аката,
 4. припремање материјала и приједлога одлука за Владу и Народну скупштину Републике Српске и обављање других нормативних послова,
 5. хармонизацију прописа из надлежности Управе, као и њихово усклађивање са међународним прописима и сарадња и координација са надлежним министарствима,
 6. припремање Изјаве усклађености и Упоредног приказа усклађености, као и друге планске документе у области усклађивање прописа у области ЕУ,
 7. праћење и анализу савремених свјетских рјешења из геодетске, имовинско-правне и економске области,
 8. формирање радних група/тимова, у циљу ефикасног и рационалног обављања послова,
 9. усклађивање активности Сектора у вези са Европским интеграцијама, покретање иницијативе и савјетовање по питањима усклађивања укупних процеса и њихових активности у вези испуњавања обавеза са Европским интеграцијама, координисање усклађивање правног система са стандардима acquis communautaire-a, као и провјере усклађености свих одлука,
 10. сарађивање са институцијама од значаја за европске интеграције, 
 11. афирмисање и промовисање процеса Европских интеграција,
 12. координацију активности у оквиру Управе у процесу стабилизације и придруживања Европској унији у остваривању краткорочних и средњорочних обавеза и приоритета,
 13. израду смјерница везаних за активности које се односе на европске интеграције,
 14. координацију рада са подручним јединицама у области Регистра цијена непокретности и Адресног регистра, 
 15. припремање аналитичких и статистичких извјештаја, те стручну анализу Регистра цијена непокретности и Адресног регистра. 
 16. координацију, мониторинг и надзор реализације свих активности из одобрених међународних пројеката, 
 17. сарадњу са институцијама БиХ и ЕУ у БиХ у циљу учешћа у предприступним и приступним фондовима Европске уније,
 18. вођење регистар споразума, протокола и меморандума о сарадњи са субјектима у иностранству,
 19. сарадњу са домаћим, регионалним и међународним организацијама и институцијама,
 20. сарадњу са међународним организацијама ради координације донаторске помоћи,
 21. активирање нових међународних пројеката и имплементација одобрених међународних пројеката, као и идентификација пројектних приоритета,
 22. припрему пројектне документације и ажурирање података из пројектне документације,
 23. праћење Споразума о стабилизацији и придруживању БиХ и Европске уније,
 24. израду годишњих програма пројеката посебне намјене и регионалне сарадње, припрема извјештајa о реализацији свих пројеката у складу са акционим плановима за Управу и мeђународне институције, као и праћење резултата окончаних пројеката, анализа њиховог квалитета и одрживости,
 25. превођење прописа Европске уније и њихово језичко лекторисање,
 26. успостављање, вођење и одржавање Адресног регистра и Регистра просторних јединица,
 27. успостављање, вођење и одржавање Регистра цијена непокретности, анализу и масовну процјену непокретности.

 

Организациона структура

 1. Одјељење за нормативне послове и европске интеграције
 2. Одјељење за међународне пројекте

 

Одјељење за нормативне послове и европске интеграције

Одјељење за нормативне послове и европске интеграције је организациона јединица у саставу Секторa за нормативне послове, европске интеграције и међународне пројекте у којој се обављају послови који се односе на:

 1. стручну анализу у примјени прописа из геодетске и имовинско-правне области,
 2. предлагање нових, као и измјену и допуну важећих прописа из надлежности Управе,
 3. припремање нацрта и приједлога законских и подзаконских аката,
 4. хармонизацију прописа из надлежности Управе, као и њихово усклађивање са међународним прописима и сарадња и координација са надлежним министарствима,
 5. припремање Изјаве усклађености и Упоредног приказа усклађености, као и других планских докумената у области усклађивање прописа у области ЕУ,
 6. праћење и анализу савремених свјетских рјешења из геодетске, имовинско-правне и економске области,
 7. усклађивање прописа са стандардима acquis communautaire, као и провјеру усклађености свих одлука Управе,
 8. припремање материјала и приједлога одлука за Владу и Народну скупштину Републике Српске и обављање других нормативних послова,
 9. израду смјерница везаних за активности које се односе на европске интеграције,
 10. координацију активности у оквиру Управе у процесу стабилизације и придруживања Европској унији у остваривању краткорочних и средњорочних обавеза и приоритета и
 11. учествовање у другим активностима које се односе на европске интеграције.

 

Одјељење за међународне пројекте

Одјељење за међународне пројекте је организациона јединица у саставу Секторa за нормативне послове, европске интеграције и међународне пројекте у којој се обављају послови који се односе на:

 1. координацију, мониторинг и надзор реализације свих активности из одобрених међународних пројеката,
 2. праћење резултата окончаних пројеката, анализу њиховог квалитета и одрживости,
 3. сарадњу са институцијама БиХ и ЕУ у БиХ с циљем учешћа у предприступним и приступним фондовима Европске уније,
 4. вођење регистар споразума, протокола и меморандума о сарадњи са субјектима у иностранству,
 5. сарадњу са домаћим, регионалним и међународним организацијама и институцијама,
 6. сарадњу са међународним организацијама ради координације донаторске помоћи,
 7. активирање нових међународних пројеката и имплементацију одобрених међународних пројеката,
 8. идентификацију пројектних приоритета,
 9. припрему пројектне документације и ажурирање података из пројектне документације,
 10. праћење Споразума о стабилизацији и придруживању БиХ и Европске уније,
 11. израду годишњих програма пројеката посебне намјене и регионалне сарадње,
 12. припрему извјештаја о реализацији свих пројеката у складу са акционим плановима за Управу и међународне институције,
 13. превођење прописа Европске уније и њихово језичко лекторисање и
 14. успостављање, вођење и одржавање Регистра цијена непокретности, анализу и масовну процјену непокретности.