Сектор за међународне пројекте, фондове и донације

Надлежност сектора

У Сектору за међународне пројекте, фондове и донације обављају се послови који се односе на:

 1. координацију рада са подручним јединицама у области Регистра цијена непокретности и Адресног регистра,
 2. припремање аналитичких и статистичких извјештаја, те стручну анализу Регистра цијена непокретности и Адресног регистра,
 3. координацију, мониторинг и надзор реализације свих активности из одобрених међународних пројеката,
 4. сарадњу са институцијама БиХ и ЕУ у БиХ с циљем учешћа у претприступним и приступним фондовима Европске уније,
 5. вођење регистара споразума, протокола и меморандума о сарадњи са субјектима у иностранству,
 6. сарадњу са домаћим, регионалним и међународним организацијама и институцијама,
 7. сарадњу са међународним организацијама ради координације донаторске помоћи,
 8. активирање нових међународних пројеката и имплементацију одобрених међународних пројеката, те идентификацију пројектних приоритета,
 9. припрему пројектне документације и ажурирање података из пројектне документације,
 10. праћење Споразума о стабилизацији и придруживању БиХ и Европске уније,
 11. израду годишњих програма пројеката посебне намјене и регионалне сарадње, припрему извјештаја о реализацији свих пројеката у складу са акционим плановима за Управу и међународне институције и праћење резултата окончаних пројеката, анализу њиховог квалитета и одрживости,
 12. учешће у припремању нацрта и приједлога закона и других прописа из свог дјелокруга,
 13. праћење медија и промовисање међународних пројеката, фондова и донација,
 14. успостављање, вођење и одржавање Адресног регистра и Регистра просторних јединица,
 15. успостављање, вођење и одржавање Регистра цијена непокретности,
 16. социјално мапирање.

 

Организациона структура

 1. Одјељење за међународне пројекте, фондове и донације

 

Одјељење за међународне пројекте, фондове и донације

Одјељење за међународне пројекте, фондове и донације је унутрашња организациона јединица у саставу Сектора за међународне пројекте, фондове и донације, у којем се обављају послови који се односе на:

 1. координацију, мониторинг и надзор реализације свих активности из одобрених међународних пројеката,
 2. праћење резултата окончаних пројеката, анализу њиховог квалитета и одрживости,
 3. сарадњу са институцијама БиХ и ЕУ у БиХ с циљем учешћа у претприступним и приступним фондовима Европске уније,
 4. вођење регистара споразума, протокола и меморандума о сарадњи са субјектима у иностранству,
 5. сарадњу са домаћим, регионалним и међународним организацијама и институцијама,
 6. сарадњу са међународним организацијама ради координације донаторске помоћи,
 7. активирање нових међународних пројеката и имплементацију одобрених међународних пројеката,
 8. припрему пројектне документације и ажурирање података из пројектне документације,
 9. праћење Споразума о стабилизацији и придруживању БиХ и Европске уније,
 10. израду годишњих програма пројеката посебне намјене и регионалне сарадње,
 11. припрему извјештаја о реализацији свих пројеката у складу са акционим плановима за Управу и међународне институције
 12. учешће у припремању нацрта и приједлога закона и других прописа из свог дјелокруга,
 13. праћење медија и промовисање међународних пројеката, фондова и донација,
 14. успостављање, вођење и одржавање Адресног регистра и Регистра просторних јединица,
 15. успостављање, вођење и одржавање Регистра цијена непокретности,
 16. социјално мапирање.