Jавни позив за обиљежавање катастарских парцела

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА ЛУКА


Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, Тел: 00387 51-338-000, Факс: 00387-51-318-006, E-mail: uprava@rgurs.org

 

                                             На основу члана 40. став 3. Закона о премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18), Републичка управа за геодетске и имовинко-правне послове Бања Лука  објављује:

 

Ј А В Н И   О Г Л А С 

                         којим позива све имаоце права на непокретностима да изврше обиљежавање граница катастарских парцела у катастарским општинама у којима се врши нови катастарски премјер, датим у табели испод: 

 

 

Град/

Општина

Катастарска

општина

Извођач радова и контакт телефон

Преузми оглас Рокови
Теслић Теслић 1

„Радис“ д.о.о. Источно Сарајево и „Геоцентар“ д.о.о. Бања Лука

(+387) 065/429-598

(+387) 065/343-839

Рок завршетка радова:

новембар 2023. године

Рок за обиљежавање граница парцела: 14.02.2023. године

Дервента Дријен

„Радис“ д.о.о. Источно Сарајево и „Геоцентар“ д.о.о. Бања Лука

(+387) 066/683-172

(+387) 065/577-075

Рок завршетка радова:

новембар 2023. године

Рок за обиљежавање граница парцела: 14.02.2023. године

 

 

Напомена:

• Квалитет катастарског премјера зависи од обиљежавања граничних тачака парцела;

• Катастарским премјером поред геодетских мјерења прикупљају се и подаци о непокретностима у складу са стварним стањем;

• Веома је важно поред обиљежавања парцеле и присуство имаоца права на непокретностима приликом прикупљања података о непокретностима и

• Након катастарског премјера слиједи поступак оснивања катастра непокретности према подацима катастарског премјера.