ГЕОпортал

Геопортал представља циљно мјесто за приказ геопросторних податка, њихов преглед, измјену и претрагу. Геопортал апликација Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове је израђен на начин да са једне стране, кроз сервисе и апликације омогућава презентацију, дистрибуцију и наплату дистрибуираних података из надлежности Управе, а са друге стране да обезбиједи интероперабилност са подацима других институција Републике Српске који заједно са подацима Управе чине ИГПРС, а све у складу са INSPIRE директивом и другим међународним стандардима у овој области.

У оквиру Геопортала доступни су мрежни сервиси и технологије (проналажење, преглед, преузимање, трансформација, повезивање).

На линку испод можете видјети сервис и податке које исти нуди:

Геопортал