e-Сервиси

ГЕОпортал

Геопортал представља циљно мјесто за приказ геопросторних податка, њихов преглед, измјену и претрагу. Геопортал апликација Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове је израђен на начин да са једне стране, кроз сервисе и апликације омогућава презентацију, дистрибуцију и наплату дистрибуираних података из надлежности Управе, а са друге стране да обезбиједи интероперабилност са подацима других институција Републике Српске који заједно са подацима Управе чине ИГПРС, а све у складу са INSPIRE директивом и другим међународним стандардима у овој области. У оквиру Геопортала доступни су мрежни сервиси и технологије (проналажење, преглед, преузимање, трансформација, повезивање).

е-Катастар

е-КАТАСТАР је апликација за преглед катастарских података путем интернета (ГЕОПОРТАЛА Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске). Сви подаци презентовани на овом мјесту су незванични и не могу се користити ни за какве личне или пословне потребе или намјене.

е-Грунтовница

У циљу унапређења услуга Републичке Управе за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) у сегменту увида грађана у јавне евиденције омогућен је увид у евиденцију земљишне књиге и књигу уложених уговора (за податке који се воде у електронском облику). Први ниво приступа су регистровани корисници, а други ниво су корисници са плаћеном претплатом. Јавни увид корисника омогућава претрагу ЗК по броју ЗК улошка или броју парцеле у оквиру једне катастарске општине и једне политичке општине и претрагу КУУ по броју листа у КУУ, адреси, парцели или комбинацији претходно наведених поља у оквиру једне катастарске општине и једне политичке општине. Корисници са плаћеном претплатом могу КУУ претраживати и по ЈМБГу носиоца права.

е-Статус

Јавни увид у регистар цијена непокретности

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИП) представила је 29. новембра 2017. године у Бањалуци Регистар цијена непокретности, те јавности омогућила приступ одређеним подацима из Регистра. Регистар је у облику мапе РС и на њему се налазе све куће, земљишта, станови и пословне зграде који су продати, то јест чији су уговори дошли у РУГИП на књижење.

СРПОСТ

27.09.2011. године свечано је пуштен у рад сервис перманентних GNSS станица Републике Српске - СРПОС. Сервис СРПОС је реализован у склопу Пројекта "БиХПОС" Европске комисије у БиХ - у оквиру кога су за подручје БиХ имплементиране двије мреже перманентних GNSS станица:

- СРПОС за подручје Републике Српске у надлежности Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове и

- ФБиХПОС за подручје Федерације БиХ у надлежности Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове