Пројекат „Дигитално унапређење управљања земљиштем за европску будућност БиХ“ – DELEF

Пројекат „Дигитално унапређење управљања земљиштем за европску будућност БиХ“ - DELEF, je партнерски пројекат Геодетске управе Краљевине Шведске (Lantmäteriet), Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске и Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове Федерације БиХ. Пројекат се финансира донаторским средствима Краљевине Шведске путем шведске агенције SIDA.

Сврха пројекта је да ојача капацитете надлежних управа и тим допринесе њиховој трансформацији у модерне, технолошки развијене, поуздане и ефикасне управе кроз стручну и техничку подршку геодетским управама у Босни и Херцеговини (РУГИПП и ФГУ) за јачање стручних капацитета и достизање дефинисаних циљева у области масовне процјене вриједности непокретности, инфраструктуре геопросторних података и геодетске инфраструктуре, како би се Босна и Херцеговина припремила за реформе у земљишној администрацији, што води ближе ка чланству у Европску унију. 

Пројекат је почео 01.08.2023. године (почетна фаза пројекта) а планирано трајање пројекта је пет година (2023-2028). Предвиђено је да пројекат DELEF буде техничка подршка планираном Пројекту за масовну процјену вриједности непокретности, е-управљање и побољшање инфраструктуре геопросторних података у Републици Српској, за чију су имплементацију планирана кредитна средства Свјетске банке.

Пројекат се састоји од четири компоненте.

Компонента 1: Свеукупaн развој капацитета

Главни циљ компоненте je изградити и јачати укупне институционалне и професионалне капацитете, као и подизати свијест о важности добре администрације и управљања земљиштем и користи од тога за све грађане БиХ.

Очекиван исход: Геодетске управе су модерне, транспарентне и ефикасне организације које доприносе економском и друштвеном развоју и сарадњи са заинтересованим странама у земљишној администрацији у Босни и Херцеговини.

Компонента 2: Масовна процјена вриједности непокретности

Основни задатак компоненте је усвојити и примијенити знање о прикупљању и верификацији тржишних података, методологију масовне процјене вриједности непокретности као и дијељење података са кључним учесницима процеса.

Очекиван исход: Геодетске управе доприносе транспарентном тржишту непокретности управљањем системом масовне процјене вриједности непокретности за добробит свих грађана и пословне заједнице.

Компонента 3: Инфраструктура геопросторних података

Кроз подршка развоју инфраструктуре геопросторних података повећаће се технички капацитети, побољшати системи и производња, коришћење и дијељење геопросторних информација, с циљем боље координације и сарадње између пружалаца услуга и корисника геопросторних података и између јавних и владиних институција.

Очекиван исход: Геодетске управе и други произвођачи геопросторних података омогућавају дијељење ажурних и тачних геопросторних података путем сервиса које користе заинтересоване стране за суочавање са изазовима одрживог развоја и њиховим рјешавањем.

Компонента 4: Геодетска инфраструктура

Модерна геодетска инфраструктура, повезана са сусједним државама и европском/глобалном мрежом, представља основу за све врсте геодетских мјерења и обезбјеђује тачна, поуздана и брза мјерења у реалном времену, првенствено у катастарске и инжењерске сврхе. Компонента ће подржати трансформацију (прелазак) у нове референтне оквире који су побољшани и у употреби, унаприједити међународну и регионалну сарадњу и подржати укључивање нових станица у Европску перманентну мрежу (EPN).

Очекиван исход: Тачна, поуздана и лако доступна геодетска инфраструктура је глобално интегрисана и коришћена од стране свих заинтересованих страна.