ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA OPŠTINE STANARI

19.05.2022
image

V.d. direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) Dragan Stanković i načelnik opštine Stanari Radojica Ćelić  razgovarali su danas u sjedištu Uprave u Banjaluci o eksproprijaciji, rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, osnivanju katastra nepokretnosti i drugim važnim projektima iz nadležnosti RUGIPP-a, koji se sprovode na teritoriji ove opštine s primarnim ciljem zaštite imovine građana i ostvarivanja njihovih prava.

Na sastanku je istaknuto da je saradnja Uprave i jedinica lokalne samouprave od velikog značaja, s obzirom na to da je u nadležnosti RUGIPP-a prvi korak za realizaciju projekata od opšteg interesa i drugih kapitalnih investicija.

Izraženo je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom, a dogovorene su i smjernice za implementaciju projekata i saradnju u narednom periodu.

Sastanku je prisustvovao i v.d.pomoćnika direktora za osnivanje i održavanje katastra nepokretnosti RUGIPP-a Aleksandar Deurić, v.d. šefa Područne jedinice RUGIPP-a Stanari Nikolina Đukić, te predstavnici EFT – Rudnika i Termoelektrane Stanari.