ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA GRADSKE UPRAVE BANJALUKA

23.12.2021
image

Predstavnici Republičke uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove (RUGIPP) i Gradske uprave Banjaluka održali su u sjedištu Uprave sastanak u vezi sa mogućnostima saradnje i načinima korišćenja elektronskih servisa RUGIPP-a.

Na sastanku su predstavljeni elektronski servisi RUGIPP-a, eKatastar-javni uvid, Geoportal (pristup servisima po izabranim temama), eStanovi, kao i stepen realizacije projekta Registar cijena nepokretnosti pri čemu je predstvljen  „3 DE“ prikaz nepokretnosti za obuhvat Pilot područja Masovne vrijednosti nepokretnosti – širi centar grada.   

Predstavnici RUGIPP-a upoznali su kolege iz Gradske uprave Banjaluka sa svim uslugama Uprave koje im mogu biti korisne i na koji način svoj informacioni sistem mogu ažurirati na osnovu podataka RUGIPP-a.

Bilo je riječi i o dostavljanju podataka o vlasništvu Gradske uprave nad nepokretnostima.

Učesnici su izrazili zadovoljstvo današnjim sastankom, a dogovorene su i smjernice za saradnju u narednom periodu.