SA ODBOROM ZA DIJASPORU I SRBE U REGIONU NARODNE SKUPŠTINE SRBIJE DOGOVORENA BUDUĆA SARADNJA S CILJEM ZAŠTITE IMOVINSKIH PRAVA SRBA U FEDERACIJI BiH

02.03.2021
image

Direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove (RUGIPP) Bosiljka Predragović, pomoćnik direktora za osnivanje i održavanje katastra nepokretnosti Aleksandar Deurić, koordinator za rad kancelarija za stručnu pravnu pomoć izbjeglim i raseljenim licima iz Federacije BiH Radovan Grajić i zamjenik koordinatora Đorđe Radanović boravili su, 02.03. 2021. godine, u radnoj posjeti Odboru za dijasporu i Srbe u regionu Narodne skupštine Srbije,  i dogovorili buduću saradnju, razmjenu iskustava i informacija značajnih za stručnu pravnu pomoć licima koja imaju imovinu na teritoriji Federacije BiH.

Organizator sastanka je predsjednik Odbora za dijasporu i Srbe u regionu Milimir Vujadinović, a prisustvovali su mu i direktor Komesarijata za izbjeglice i migracije Republike Srbije Vladimir Cucić, pomoćnik direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Srbije Nikolina Milatović Popović, te načelnici odjeljenja i stručnih službi relevantnih za pružanje pomoći licima koja su vlasnici nekretnina u Federaciji BiH.

Tema sastanka je saradnja Odbora za dijasporu i Srbe u regionu Narodne skupštine Srbije, kao i drugih relevantnih institucija Republike Srbije sa RUGIPP-om, s ciljem njihovog šireg uključivanja u aktivnosti Uprave u pružanju stručne pravne pomoći izbjeglim i raseljenim Srbima sa teritorije Federacije BiH, a kojima je ostala imovina na tom području.

Vlada Republike Srpske obavezala je RUGIPP da obezbijedi kontinuitet rada kancelarija za stručnu pravnu pomoć.