PREDSTAVNIK RUGIPP-A NA REGIONALNOM SAMITU GUVERNERA, MINISTARA FINANSIJA I DIREKTORA PORESKIH UPRAVA

14.06.2024
image

Pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove, Miladin Đokanović, prisustvuje XI Regionalnom samitu guvernera, ministara finansija i direktora poreskih uprava pod nazivom ''Finansijska i monetarna stabilnost regiona u uslovima slabog privrednog rasta u evrozoni'', koji se održava u hotelu ''Splendid'' u Bečićima, Crna Gora, u periodu od 13. do 15. juna 2024. godine.

Na ovogodišnjem Samitu tokom prvog dana direktori poreskih uprava predstavili su kroz panel diskusije sledeće teme ''Reforma i modernizacija Poreske uprave - ciljevi, dometi i ograničenja'' i ''Ocjena efikasnosti sistema upravljanja javnim investicijama''.

Drugog dana Samita guverneri centralnih banaka kroz treću panel diskusiju predstaviće temu ''Kako u neizvjesnim vremenima održati stabilnost cijena i bankarskog sistema'', dok će ministri finasija kroz četvrtu panel diskusiju  predstaviti temu ''Odgovorna fiskalna politika – preduslov unapređenja stabilnosti i otpornosti ekonomije u uslovima slabog rasta u evrozoni''.

Ove godine, Samit će na jednom mjestu okupiti ključne kreatore fiskalne i monetarne politike svih zemalja regiona, predstavnike najvažnijih međunarodnih finansijskih institucija i vodeće ljude najvećih banaka, kompanija i osiguravajućih društava iz cijelog regiona.

Regionalni Samit guvernera, ministara finansija i direktora poreskih uprava predstavlja najveći godišnji regionalni finansijski i monetarni skup, koji ima za cilj razvoj dijaloga i unapređenje saradnje svih finansijskih institucija regiona. Organizator ovog samita od 2019. godine je Savez ekonomista Srbije.