VLADA REPUBLIKE SRPSKE USVOJILA IZVJEŠTAJ O RADU I PLAN RADA RUGIPP-A

17.05.2024
image

Vlada Republike Srpske je na 8. posebnoj sjednici koja je održana danas u Banjaluci usvojila Izvještaj o radu za 2023. godinu i Plan rada za 2024. godinu Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.