RUGIPP-u POZITIVNO MIŠLJENJE GLAVNE SLUŽBE ZA REVIZIJU NA FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

16.05.2024
image

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) dobila je od Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske pozitivno mišljenje o provedenoj finansijskoj reviziji za period 1.1-31.12.2023. godine. RUGIPP sedmu godinu za redom dobija pozitivno mišljenje Glavne službe za reviziju javnog sektora,  što je pokazatelj odgovornog i predanog rada rukovodstva i svih zaposlenih.

RUGIPP je od Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za revidirani period dobio  ukupno četiri  preporuke, od toga  dvije preporuke u vezi finansijskih izvještaja i dvije preporuke vezane za usklađenost, koje će kao i prethodnih godina nastojati da potpuno ispoštuje, te će nastaviti da radi u skladu sa pozitivnim pravnim propisima, domaćinski i ekonomično, u interesu svih građana Republike Srpske.

U revizorskom izvještaju navodi se, između ostalog, da finansijski izvještaji RUGIPP-a istinito i objektivno prikazuju, u svim materijalno značajnim aspektima, finansijsko stanje imovine i obaveza na dan 31.12.2023. godine; prihoda, primitaka, rashoda i izdataka, kao i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja za javni sektor važećim u Republici Srpskoj.

Ovakav pozitivan revizorski izvještaj je posebno značajan obzirom da RUGIPP ima 64 organizacione jedinice raspoređene na teritoriji cijele Republike Srpske, kao i veliki broj transakcija koje se obavljaju posredstvom tri fonda, zbog čega je vrlo teško dobiti pozitivne ocjene.

Pozitivno mišljenje Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske je značajno i zbog činjenice da RUGIPP sprovodi milionske nabavke kako za potrebe vlastitog rada, tako i za angažovanje geodetskih organizacija, koje prema Zakonu o premjeru i katastru Republike Srpske, obavljaju dio geodetskih radova.

Po mišljenju Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske aktivnosti, finansijske transakcije i informacije iskazane u finansijskim izvještajima RUGIPP-a za 2023. godinu su u svim materijalno značajnim aspektima  u skladu sa propisima kojima su regulisane.

U vezi preporuka koje se odnose na finansijske izvještaje RUGIPP će u narednom periodu poduzeti radnje u cilju provođenja preporuka i otklanjanja nepravilnosti utvrđenih u revizijskom izvještaju.

Kada je u pitanju usklađenost poslovanja, finansijskih transakcija i informacija iskazanih u finansijskim izvještajima sa značajnim zakonskim i drugim propisima za 2023. godinu RUGIPP je od Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske dobio mišljenje s rezervom. Preporuke se odnose na to da se obezbijedi prijem zaposlenih na određeno vrijeme zbog privremeno povećanog obima posla u skladu sa članom 50. stav (3) tačka b) Zakona o državnim službenicima, kao i to da se privremni raspored zaposlenih zbog potreba posla ili povećanog obima posla vrši u skladu sa članom 46. stav (1. i 2.) Zakon o državnim službenicima.

Na rješavanju ovog pitanja RUGIPP kontinuirano radi, iako treba imati na umu da je zbog specifične vrste posla, nesmetanog pružanja usluga građanima i kapitalnih projekata koje RUGIPP realizuje nekada nemoguće angažovanje kadrova ograničiti na period od šest mjeseci, kao što je to u slučaju eksproprijacije za potrebe izgradnje auto – puteva i gasovoda, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u postupcima od opšteg interesa, premjera i slično.

Kada je u pitanju druga preporuka vezana za usklađenost poslovanja ona se odnosi na obračun naknade troškova prevoza zaposlenima, prilikom dolaska na posao i povratka sa posla na teritoriji koja nema uspostavljen sistem mjesečnih karata za javni prevoz, vrši u skladu sa članom 23. stav (2) Pravilnika o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Na rješavanju ove preporuke RUGIPP će odmah poduzeti radnje u cilju provođenja preporuke i otklanjanja nepravilnosti.