U OKVIRU PROJEKTA DELEF ODRŽAN TRENING U OBLASTI PROJEKTNOG MENADŽMENTA

16.05.2024
image

U okviru projekta „Digitalno unapređenje upravljanja zemljištem za evropsku budućnost BiH“ – DELEF u periodu od 13. do 18. maja 2024. godine u Mostaru održava se trening za nove članove ovog projekta.

Tokom ove višednevne obuke učesnici imaju priliku da se upoznaju sa različitim oblastima projektnog menadžmenta, projektnim modelima, pravilima i procesima, upravljanjem rizicima kao i implementacijom perspektiva Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Pored toga,  učesnici imaju priliku da usvoje nova znanja i vještine u vezi sa upravljanjem i implementacijom projekta DELEF, kao i realiacijom planiranih projektnih aktivnosti u okviru projekta.

Učesnici na treningu su predstavnici Republičke uprave za geodeske i imovinsko-pravne poslove, Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i stručnjaci iz Geodetske uprave Kraljevine Švedske Lantmateriet.

Projekat DELEF je partnerski projekat Geodetske uprave Kraljevine Švedske Lantmateriet, Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Projekat se finansira donatorskim sredstvima Kraljevine Švedske putem švedske agencije SIDA.