OTVORENA PRVA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O INFRASTRUKTURI GEOPROSTORNIH PODATAKA

22.04.2024
image

U Banjaluci danas je otvorena prva međunarodna konferencija o infrastrukturi geoprostornih podataka pod nazivom „Dani IGP 2024“, koju organizuje Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) u saradnji sa donatorskim projektom DELEF Krljevine Švedske.

Povodom otvaranja konferencije direktor RUGIPP-a mr Dragan Stanković istakao je da RUGIPP u svojoj nadležnosti ima uspostavljanje i vođenje infrastrukture geoprostornih podataka, kao i da je RUGIPP kontakt tačka sa drugim institucijama koje su članice Savjeta za infrastrukturu geoprostornih podataka Republike Srpske, a koje putem Geoportala distribuiraju svoje podatke koji su usklađeni sa INSPAJER direktivom Evropske unije.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srpske dr Savo Minić istakao je da ministarstvo ima odličnu saradnju sa RUGIPP-om i da im ta saradnja mnogo znači. Pored toga, istakao je da korištenjem evidencije sjetvenih površina koja je uspostavljena u protekle dvije godine i koju je ministarstvo počelo da koristi, na taj način ministarstvu  omogućena ušteda oko 1,5 miliona konvertibilnih maraka. Sada tačno znamo koje su površine zasijane i kojom kulturom, a to nam je bitno i za segment planiranja, istakao je Minić.

Prva međunarodna konferenicja o infrastrukturi geoprostornih podataka okupila je oko 100 učesnika, među kojima su predstavnici Švedske geodetske uprave Lantmateriet, Geodetske uprave Holandije, predstavnici Svjetske banke, predstavnici geodetskih uprava iz Srbije, Slovenije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Na konferenciji prisustvovali su i predstavnici institucija koje čine Savjet za infrastrukturu  geoprostornih podataka Republilke Srpske, gradonačelnik Grada Laktaši Miroslav Bojić, predstavnici Gradske uprave Grad Banja Luka, te predstavnici Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjaluci.