U TOKU REGIONALNA KAMPANJA „OSNAŽENE ŽENE, OSNAŽENA PRIVREDA“

11.12.2020
image

U toku je regionalna kampanja „Osnažene žene, osnažena privreda“ koju podržava njemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ kroz projekat „Podrška ekonomskoj diversifikaciji ruralnih oblasti u Jugoistočnoj Evropi“ i Otvoreni regionalni fond za jugoistočnu Evropu - Pravna reforma.

U okviru kampanje izrađen je letak o uspješnim pričama žena predetnika iz BiH, kao i sa pregledom relevantninh statistika i korisnih informacija.

U ovom projektu učestvovali su i predstavnici Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove (RUGIPP).