STANKOVIĆ UČESTVUJE NA 15. REGIONALNOJ KONFERENCIJI O KATASTRU I NACIONALNOJ INFRASTRUKTURI GEOPROSTORNIH PODATAKA

05.09.2023
image

Direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) mr Dragan Stanković sa delegacijom RUGIPP-a učestvuje je na 15. Regionalnoj konferenciji o katastru i nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka (Regionalna konferencija) koja se odžava u Beogradu, Republika Srbija, u periodu od 4. do 6. septembra 2023. godine.

Na Regionalnoj konferenciji kroz nekoliko panel diskusija učesnici imaju priliku da se upoznaju sa temama iz oblasti doprinosa zelenoj tranziciji i otpornosti na klimatske promjene, podrška tržištu nepokretnosti i e-planiranju, unapređenje geoprostornih podataka i usluga i regionalna SDI saradnja.

Tačni i pouzdani geoprostorni i katastarski podaci usklađeni sa INSPIRE direktivom i drugim propisima Evropske unije imaju izuzetno važnu ulogu za RUGIPP i geodetske uprave u regionu. Važnost ovih podataka ogleda se prije svega u potrebama društva za razvojnim projektima koji doprinose poboljšanju uslova života građana, investiranja, praćenja klimatskih promjena, planiranja, urbanizacije lokalnih zajednica, vrijednosti nepokretnosti i pravične raspodjele poreza na nepokretnosti.

RUGIPP prati sve aktivnosti iz oblasti katastra i infrastrukture geoprostornih podataka te shodno tome, u skladu sa razvojem i napretkom ove oblasti RUGIPP implementira nova dostignuća u svom radu, istakao je direktor RUGIPP-a mr Dragan Stanković.

Oblast katastra i infrastrukture geoprostornih podataka je široka i involvirana u svakodnevni život građana, investitora i stručnjaka iz mnogih oblasti, što nama u RUGIPP-u daje zadatak da unapređujemo oblast katastra i infrasturkture geoprostornih podataka i da ih usklađujemo sa važećim standardima struke kako bismo mogli adkvatno da odgovorimo na sve izazove od prostornog planiranja, velikih kapitalnih projekata do klimatskih promjena, dodao je Stanković.

Predstavnici RUGIPP-a održali su dvije prezentacije od kojih je jedna bila iz oblasti podrške tržištu nepokretnosti i e-planiranju, a odnosi se na izazove tržišta nepokretnosti: procjena za budućnost, a druga prezentacija bila je iz oblasti unapređenja geoprostornih podataka i usluga i odnosi se na kreiranje geoprostornih podataka visoke vrijednosti primjenom novih tehnologija.

Ovogodišnja Regionalna konferencija održana je pod sloganom „Napredne tehnologije u integraciji geprostornih i podataka katastra nepokretnosti – dostignuća i nadogradnja“ u organizaciji Republičkog geodetskog zavoda. Na Regionalnoj konferenciji okupilo se oko 200 učesnika, među kojima su bili direktori geodetskih uprava iz regiona sa saradnicima, Geodetske uprave Švedske - Lantamateriet, te predstavnici Svjetske banke.