U ISTOČNOM SARAJEVU ODRŽANA OBUKA IZ OBLASTI REGISTRA CIJENA NEPOKRETNOSTI I MASOVNE PROCJENE VRIJEDNOSTI NEPOKRETNOSTI

13.07.2023
image

Sektor za evropske integracije, međunarodne projekte i poslove tržišta nepokretnosti Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove (RUGIPP) organizovao je dana, 13.07.2023.godine u Istočnom Sarajevu obuku iz oblasti Registra cijena nepokretnosti i masovne procjene vrijednosti nepokretnosti.

Cilj obuke je da se zaposleni u područnim jedinicama i kancelarijama RUGIPP-a upoznaju sa zakonskom regulativom, značajem i ciljevima Registra cijena nepokretnosti, kao i da se upoznaju sa definicijom i elementima sistema masovne procjene vrijednosti nepokretnosti.

Tokom prezentacije iz oblasti rodne ravnopravnosti u zemljišnoj administraciji koju je održala Vesna Đekić-Todorović učesnici su upoznati sa suštinom socijalne komponente i aktivnostima koje je RUGIPP u predhodnom periodu realizovala sa ciljem unapređenja rodne ravnopravnosti, kao i obavezom izvještavanja prema Svetskoj banci.

Obuci je prisustvovalo 27 učesnika iz područnih jedinica: Višegrad, Sokolac, Pale, Rogatica, Čajniče, Istočna Ilidža, Trnovo, Kalinovik, Istočno Novo Sarajevo, Foča, Rudo i Istočni Stari Grad.