JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI U LAKTAŠIMA U VEZI SA NACRTOM ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREMJERU I KATASTRU REPUBLIKE SRPSKE

17.03.2023
image

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE

I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

BANJA LUKA


Trg Republike Srpske br. 8, 78000 Banja Luka, tel. 051/338-000, faks: 051/318-006, E-mail:  uprava@rgurs.org

 

 

J A V N I  P O Z I V

za učešće u javnoj raspravi u vezi sa Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske

 

 

Narodna skupština Republike Srpske je na Petoj redovnoj sjednici dana 08.02.2023. godine usvojila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske i donijela Zaključak o upućivanju ovog nacrta zakona na javnu raspravu, koja će biti sprovedena u roku od 60 dana.

U skladu sa tim, Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove poziva sve zainteresovane ustanove, organe i organizacije, naučne i stručne institucije iz banjalučke regije, kao i sva zainteresovana lica da prisustvuju javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske, koja će se održati dana, 23.03.2023. godine u Laktašima, u skupštinskoj sali, ulica Karađorđeva br. 56, sa početkom u 9.00 časova.

Tokom javne rasprave svi učesnici moći će da daju svoje prijedloge, sugestije i komentare, a tekst Nacrta možete pronaći na web stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (www.rgurs.org) i na zvaničnoj web stranici Narodne skupštine Republike Srpske (www.narodnaskupstinars.net).

 

Link:  Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske