U ISTOČNOM NOVOM SARAJEVU ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREMJERU I KATASTRU REPUBLIKE SRPSKE

10.03.2023
image

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove organizovala je danas u Istočnom Novom Sarajevu javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je na Petoj redovnoj sjednici, održanoj 8.2.2023.godine Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske i donijela zaključak da se u roku od 60 dana održi javna rasprava. 

U skladu sa navedenim, RUGIPP je organizovala u Istočnom Novom Sarajevu treću u nizu javnih rasprava u vezi sa ovim nacrtom. RUGIPP je objavila poziv za održavanje javne rasprave u Istočnom Novom Sarajevu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske u dnevnim novinama i na sajtu RUGIPP-a i uputila poziv za učešće na javnoj raspravi svim relevantnim institucijama i zainteresovanim licima. 

Javnoj raspravi u Istočnom Novom Sarajevu prisustvovali su zaposleni u područnim jedinicama i kancelarijama RUGIPP-a Istočno Novo Sarajevo, Pale, Istočna Ilidža, Sokolac, Vlasenica, Han Pijesak, Istočni Stari Grad, Trnovo, Rogatica, Višegrad, Čajniče, Rudo, Novo Goražde, Kalinovik i Foča, predstavnici privatnih geodetskih organizacija, Pravobranilaštva Republike Srpske Sjedište zamjenika Istočno Sarajevo, Foča i Vlasenica, Advokatske komore Republike Srpske, jedinica lokalne samouprave i javnih preduzeća.

Naredni termin održavanja javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru održaće se u utorak, 14.3.2023. godine u Trebinju, u velikoj skupštinskoj sali, ulica Vuka Karadžića broj 2, sa početkom u 9.00 časova.