STANKOVIĆ I ĐUKANOVIĆ POSJETILI PODRUČNE JEDINICE RUGIPP-a U KOZARSKOJ DUBICI I KOSTAJNICI

06.03.2023
image

Direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) mr Dragan Stanković i v.d. pomoćnika direktora za poslove nadzora Dejan Đukanović posjetili su danas područne jedinice RUGIPP-a u Kozarskoj Dubici i Kostajnici.

Na sastanku sa šefovima područnih jedinica Kozarska Dubica i Kostajnica dogovoreno je da se radi na bržem osnivanju katastra nepokretnosti kao jedinstvene evidencije o nepokretnostima i pravima na nepokretnostima, rješavanju upravnih predmeta u prvom stepenu i unapređenju usluga radi povećanja zadovoljstva građana i drugih korisnika usluga.

Stanković je sa šefovima područnih jedinica u Kozarsko Dubici i Kostajnici razgovarao i o projektima od značaja za razvoj ovih opština opština.

Zaključeno je da su područne jedinice u protekloj godini realizovale planirane aktivnosti, te su ovu godinu započeli u skladu sa Planom rada RUGIPP-a za 2023. godinu.