PREDSTAVNICI AGENCIJE ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI REPUBLIKE SJEVERNE MAKEDONIJE NA OBUCI U RUGIPP-u

12.12.2022
image

Predstavnici Agencije za katastar nepokretnosti Republike Sjeverne Makedonije (Agencija) su u periodu od 6. do 9. decembra 2022. godine boravili u radnoj posjeti Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko pravne poslove (RUGIPP).

Tokom posjete, radnici RUGIPP-a koji su zaposleni u Odjeljenju za arhiv dokumentacije i digitalni arhiv, kao i predstavnici Sektora za međunarodne projekte, fondove i donacije održali su obuku za poslove uspostave i održavanje Digitalnog arhiva za sedam predstavnika Agencije.

Učesnici obuke, koji će biti i direktni izvršioci poslova na uspostavi Digitalnog arhiva Agencije za katastar nepokretnosti Sjeverne Makedonije imali su priliku da se upoznaju sa Strategijom za Digitalni arhiv, zakonskom osnovom za uspostavu Digitalnog arhiva, načinom planiranja i normiranja poslova i procesima rada na provođenju aktivnosti iz Strategije.

Obuka je vršena u prostorijama Uprave ali i u skener centrima Banja Luka i Laktaši gdje su učesnici imali priliku da i sami budu operateri na svim procesima rada.