PREDSTAVNICI RUGIPP-a NA SAVJETOVANJU PRAVNIKA „BUDVANSKI PRAVNIČKI DANI“

16.06.2022
image

Predstavnici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) prisustvovali su XXV jubilarnom savjetovanju pravnika „Budvanski pravnički dani“ na temu „Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva i pravosuđa“, koji su se održali od 11. do 15. juna 2022. godine u Budvi, Crna Gora.

Na savjetovanju, koje je realizovano u organizaciji Saveza udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, predavači su bili eminetni stručnjaci zemalja u regionu iz različitih oblasti prava - profesori pravnih fakulteta, među njima i profesori Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, sudije, advokati, notari, a učestvovalo je oko dvije stotine zaposlenih u institucijama izvršne, sudske i zakonodavne vlasti, te drugim institucijama, javnim preduzećima i privrednim društvima iz Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko Distrikta, Srbije i Crne Gore.

Obrađeno je 25 tema koje su se odnosile na značajne promjene u pravosudnom zakonodavstvu i sudskoj praksi, aktuelna pitanja izvršnog, stečajnog i notarijalnog prava, evoluciju upravnog prava, inovacije u krivičnom (materijalnom i procesnom) pravu, tendencije u razvoju evropskog i ekološkog prava, te usavrašavanje radnog prava i socijalnog osiguranja.