Izvod iz registra licenci za rad

U tabeli ispod nalazi se izvod iz registra licenci za rad:

Geodetska organizacija

Adresa

Godina donošenja rješenja

Vrsta geodetskih radova za koje je izdata licenca

"Član 12. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/12, 110/16 i 62/18) propisuje da su geodetski radovi koje obavlja geodetska organizacija:

a) izrada tehničke dokumentacije i tehnička kontrola nad izvođenjem geodetskih radova za koje je predviđena izrada glavnog projekta,

b) izvođenje geodetskih radova za koje je predviđena izrada glavnog projekta i

v)  izvođenje geodetskih radova u održavanju katastra nepokretnosti i katastra vodova"                                                                                                                 

„GEO – BIG“ Pajić Branimir s.p.

Banja Luka,

Lazarička 1

2015

Čl.12.st.1 tačka v)

Institut za građevinarstvo "IG" d.o.o.

Banja Luka,

Kralja Petra I Karađorđevića 92-98 

2015

Čl.12.st.1 tačka a) i b)

"Geo - Vars" Preduzetnička radnja za geodetske poslove

Banja Luka,

Cerska 60

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

"GIS SOFT" d.o.o.

Brčko,

Ive Andrića 4/2

2015

Čl.12.st.1 tačka a), b) i v)

"GEOMETRI" Željko Savić i Mišo Mutić s.p. Laktaši, "GEOMETRI", Željko Savić, Mišo Mutić i Ilija Narić s.p. Laktaši IJ "GeoNarić"

Laktaši,

Karađorđeva 128

Kotor Varoš

Cara Dušana bb

2015 i 2018

Čl.12.st.1 tačka v)

"GEOPREMJER" s.p. Petrović Snježana i Jovanović Budimir

Doboj,

Vidovdanska, zgrada Vladimirka 2

2015

 

Čl.12.st.1 tačka v)

"NMT - GEOPLAN" Tutnjević Đorđo s.p.

Derventa,

Omladinska 7

2015

Čl.12.st.1 tačka v)

"GEOMAKS" d.o.o

Banja Luka,

Jug Bogdana 34

2015

Čl.12.st.1 tačka v)

"GANA" d.o.o.

Teslić,

Karađorđeva N-6

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

"GEOPLAN" vl. Mladen Đurević

Višegrad,

Nikole Tesle 8

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

JU"Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju RS"

Banja Luka,

 Save Mrkalja 16

2016

Čl.12.st.1 tačka v)

"GEOPUT" d.o.o.

Banja Luka,

Kralja Nikole 13

2016

Čl.12.st.1 tačka a), b) i v)

"GEO - NOVO"d.o.o.

I.N.Sarajevo

Karađorđeva 21 C

2016

Čl.12.st.1 tačka a), b) i v)

ZP "Elektrokrajina" a.d.

Banja Luka

Kralja Petra I Karađorđevića 95

2016

Čl.12.st.1 tačka v)

"GEO-OKUKA" Milovan Okuka s.p.

Bijeljina

Gavrila Principa 27

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

"GEO-INFO" d.o.o

Banja Luka,

Stepe Stepanovića 175, lokal br.3

2016

Čl.12.st.1 tačka v)

"BROD - PREMJER" d.o.o.

Brod,

Stevana Nemanje 8

2016

Čl.12.st.1 tačka a), b) i v)

"GEO-CENTAR"d.o.o

Banja Luka,

Jevrejska 75

2016

Čl.12.st.1 tačka a), b) i v)

"GEODET" Kodžo Milorad s.p.

Banja Luka

Rakovačkiv rudara 4

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

"GEO-ASTOR" d.o.o

Banja Luka,

Kralja Alfonsa XIII 43 B

2017

Čl.12.st.1 tačka a), b) i v)

"GEO-MG" vl.Grujičić Miodrag s.p. geometar

Pale,

Branka Radičevića 14

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

"GEO-PROFIL" s.p. Segić Saša

Prnjavor

Branka Ćopića bb

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

"GEOVIS" d.o.o.

Bijeljina,

Mučenika Romanovih 54

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

"INFOMAP"d.o.o.

Novi Grad,

Željeznička bb

2017

Čl.12.st.1 tačka a), b) i v)

"GEOPLAN" Kikić Mira s.p.

Doboj,

Meše Selimovića 8

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

"ARS INŽENJERING" d.o.o.

Banja Luka,

Ciglane 39

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

Agencija za geodetske poslove "MARKOS" Savić Aleksa s.p.

Bratunac,

Svetog Save bb

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

Uslužna radnja "GEOSIM" Slobodan Mičić s.p.

Istočna Ilidža,  

Solunska 28

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

Radnja za geodetske poslove "GEO- GMB" Gajić Zoran s.p.

Zvornik,

Svetog Save 13 I sprat, lokal br.3 

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

Agencija za geodetske poslove "GEO SERVIS ČAĐO" vl.s.p. Čađo Miroslav P.P

Prijedor,

Njegoševa 12a

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

Usluge "GEO BIRO" d.o.o. Banja Luka

Banja Luka,

Njegoševa 27 A

2021

Čl.12.st.1 tačka v)

"GEO MAP"- Zahorodni Mario s.p.

Banja Luka,

Meše Selimovića 12

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

"PROSAN - GEOASTOR"d.o.o.

Prnjavor,

Savka Jenjića 9

2017

Čl.12.st.1 tačka a), b) i v)

"GEOING" Bijeljina

Bijeljina,

Trg Đenerala Draže Mihalovića 15

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

"GEO - VIN"

Bijeljina,

Kneza Miloša 3

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

"GEOMATIK"d.o.o

Bijeljina,

Meše Selimovića 23a

2017

Čl.12.st.1 tačka a), b) i v)

Geodetska mjerenja "GEOMIA" Branka Đurković,s.p.

Teslić,

I Krajiškog korpusa L G9

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

"SV Company" d.o.o.

Trn, Laktaši,

Obilićeva bb,

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

"CEROVAC" d.o.o.

Trebinje

Vuka Karadžića 37b

2017

Čl.12.st.1 tačka a), b) i v)

"GEO - DIS" Pajić Joco s.p.

Banja Luka,

Vidovdanska 53

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

"GEOKING" d.o.o.

Doboj,

Cara Dušana 83

2017

Čl.12.st.1 tačka a), b) i v)

"GEOPROJEKT" d.o.o.

Banja Luka,

Dragiše Vasića 27

2017

Čl.12.st.1 tačka a), b) i v)

Agencija za geodetske poslove "GEO - CENTAR" Janković Vaskrsija s.p.

Prnjavor

Mome Vidovića 32

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

"MIRKOVIĆ - GEOASTOR" d.o.o.

Banja Luka,

dr Mladena Stojanovića 117a

2017

Čl.12.st.1 tačka a), b) i v)

"GEOPREMJER" s.p.

Čelinac,

Cara Lazara 1

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

"GEO - KRČIĆ" Dejan Krčić s.p.

Kotor Varoš,

Cara dušana bb

2017 Čl.12.st.1 tačka v)

"GEOKONIKA"d.o.o

Doboj,

Kralja Aleksandra bb

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

"GEO - MIT" Šamac VL. Milaković Mitar s.p.

Šamac,

Miloša bb

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

"INOVA - informatički inženjering" d.o.o.

Banja Luka

Vidovdanska 2

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

"CENTAR ZA PROJEKTOVANJE I KONSALTING"d.o.o.

Banja Luka,

Bulevar Desanke Maksimović 2

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

"GEO - VUKSANOVIĆ", vlasnik Vuksanović Savo s.p.

Pale,

D. Jevđevića bb

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

Agencija za geodetske poslove "GEOAGENT"  - DOBRIJEVIĆ SAŠA s.p.

Prijedor,

Zanatska bb,

2018

Čl.12.st.1 tačka v)

Usluge "GEOPROMET" Nebojša Vukajlović s.p.

Banja Luka,

Vladike Platona br. 3, lokal 1 A

2018

Čl.12.st.1 tačka v)

"GEOTRIO" d.o.o.

Banja Luka

Kralja Petra I Karađorđevića br. 103,

2018

Čl.12.st.1 tačka v)

D.O.O. "CAMIĆ"

Janja, Bijeljina

Kosovska 1

2018

Čl.12.st.1 tačka v)

Agencija za geodetske poslove "GEOMETRIJA" s.p. Banović Radenko

Prijedor

Vojvode Putnika bb

2014

Čl.12.st.1 tačka v)

ZGR "GEOTIM B-L"

Derventa

Nikole Tesle 7

2014

Čl.12.st.1 tačka v)

"TELRAD" D.O.O.

Bijeljina

Srpske vojske bb,

2014

Čl.12.st.1 tačka v)

GEODETSKA AGENCIJA GEOSISTEM Nenada Lazarevića s.p.

Bijeljina

27. Marta broj 54,

2016

Čl.12.st.1 tačka v)

EKO-EURO TIM d.o.o

Banja Luka

Krupa na Vrbasu bb

2019

Čl.12.st.1 tačka v)

„URBIS CENTAR“ d.o.o. 

Banja Luka

Vojvode Stepe Stepanovića 101

2019

Čl.12.st.1 tačka v)

ArcelorMittal Prijedor d.o.o.

Prijedor

Akademika Jovana Raškovića br.1

2019

Čl.12.st.1 tačka v)

"GEODETIC" d.o.o.

Bijeljina,

Dušana Baranina 3

2019

Čl.12.st.1 tačka a) i v)

AD "VODOVOD I KANALIZACIJA"

Bijeljina

Hajduk veljka 20

2019

Čl.13 st.3 i st.4

BIJELJINA PUT DOO

Bijeljina

Baje Pivljanina br.80

2019

Čl.12.st.1 tačka v)

Protehnik d.o.o.

Istočno Novo Sarajevo, Vojvode Radomira Putnika br.118

2019

Čl.12.st.1 tačka v)

MAPinženjering doo

Pelagićevo

Vuka Karadžića 2

2019

Čl.12.st.1 tačka v)

"GEONOVA" d.o.o.

Banja Luka

Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića br. 200

2021

Čl.12.st.1 tačka a), b) i v)

S2 IT d.o.o.

Banja Luka

Slavka Rodića 1

2020

Čl.12.st.1 tačka v)

"GRID" d.o.o.

Banja Luka

Kralja Nikole 13

2021 Čl.12.st.1 tačka a), b) i v)
"RADIS" d.o.o.

Istočno Novo Sarajevo

Jovana Dučića br.16

2021 Čl.12.st.1 tačka a), b) i v)
GEODETSKI URED PORČIĆ Samir Porčić s.p. Novi Grad
Oslobođenja 75
2021 Čl.12.st.1 tačka v)
Niskogradnja d.o.o. 

Laktaši

Karađorđeva 63

2021 Čl. 12.st.1 tačka v)