Projekat "Podrška Evropske unije za povećanje dostupnosti preciznih (geo)prostornih podataka (usluga) LiDAR-om" - IPA II

Projekat "Podrška Evropske unije za povećanje dostupnosti preciznih (geo)prostornih podataka (usluga) LiDAR-om" je dio finansijskog instrumenta IPA II, čiji su korisnici Republička uprava za  geodetske i imovinsko-pravne poslove i Federalna uprava za  geodetske i imovinsko-pravne poslove. Cilj ovog projekta je korištenje LiDAR tehnologije prilikom snimanja cijelokupne teritorije BiH , radi unapređenja kvaliteta i broja usluga koje institucije zemljišne administracije (geodetske uprave) pružaju javnom i privatnom sektoru, te djeljenje i razmjena visokopreciznih podataka svim zainteresovanim stranama putem e- usluge.

Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove ima pozitivna iskustva i uspješne rezultate u realizaciji zajedničkih projekata, od kojih su najznačajniji: „Servisi prostornih informacija za BiH – faza 2 Digitalne ortofoto karte“; „Prostorni informacioni servisi za BiH, faza 1: Uspostavljanje mreže stalnih (referentnih) GNSS stanica BiHPOS“, implementiran kroz IPA 2008 fond Evropske komisije; „Projekat registracije zemljišta“ (LRP), projekat finansiran kreditom Svjetske banke; aktuelna uspješna implementacija „Projekat registracije nekretnina” (RERP), finansiranog kreditom Svjetske banke; dosadašnja uspješna implementacija projekta „Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u BiH“ (CILAP), finansiranog iz donatorskih sredstava Kraljevine Švedske (Sida). Prethodno pomenuti IPA 2008 projekti korišćeni su kao najbolji primjeri saradnje i doveli su do efikasnijeg pružanja usluge po  standardima postavljenim  INSPIRE direktivom EU, koji će se primjenjivati i tokom realizacije ove aktivnosti.  Kroz infrastrukturni projekat: „Projekat mape opasnosti od poplava i rizika od poplava u Bosni i Hercegovini“ izrađene su karte na osnovu LiDAR-a (Light Detection and Ranging technology) i metoda „klasičnih“ geodetskih snimanja područja, gdje su LiDAR podaci dobijeni gustinom skeniranja od pet (5) povratnih signala po m2.

Projektom će biti izvršeno avionsko LiDAR snimanje oko 45 000 kvadratnih kilometara teritorije Bosne i Hercegovine različitom gustinom tačaka i to dvije rezolucije, za urbana i ruralna područja. Prikupljeni podaci će biti obrađeni i klasifikovani kako bi se dobio finalni proizvod u vidu  digitalnog modela površine i digitalnog modela terena.  Na taj način prikupljeni podaci će služiti kao osnov za izvođenje katastarsko-geodetskih radova, različito planiranje, projektovanje i praćenje (monitoring),a rok za završetak projekta je kraj 2024. godine.

Sprovođenje ovih aktivnosti doprinosi stvaranju uslova neophodnih za uspostavljanje i implementaciju INSPIRE direktive (Infrastruktura za prostorne informacije u Evropskoj zajednici), a kako bi što precizniji  bili dostupni javnosti.