e-Katastar

e-KАTАSTАR je aplikacija za pregled katastarskih podataka putem interneta (GEOPORTАLА Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske).

Svi podaci prezentovani na ovom mjestu su nezvanični i ne mogu se koristiti ni za kakve lične ili poslovne potrebe ili namjene.

Na linku ispod možete vidjeti servis i podatke koje isti nudi:

e-Katastar