Projekat „Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u BiH“ – CILАP

Projekat „Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u BiH“ - CILАP, je partnerski projekat Geodetske uprave Kraljevine Švedske (Lantmäteriet), Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske i Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Federacije BiH. Projekat se finansira donatorskim sredstvima Kraljevine Švedske putem švedske agencije SIDА.

Projekat kroz izgradnju kapaciteta i prenos znanja ima sveukupni cilj da se poveća efektivnost i pouzdanost procesa zemljišne administracije u BiH. Projekat doprinosi sigurnim pravima vlasništva, efikasnom tržištu nepokretnosti, pristupanju EU-i, te ekonomskom i socijalnom razvoju.

CILАP daje podršku implementaciji projekta Registracije nekretnina (RERP), ali dok RERP podržan kroz kredit Svjetske banke stavlja fokus na tehničke aspekte, ovaj projekat je više orijentisan na institucionalne dijelove, kao što je jačanje kapaciteta organizacija koje su uključene u projekat, prenošenje znanja i iskustva, pitanja koja se tiču obrazovanja kadrova, te kako osigurati pristup dobro obučenim ljudskim resursima u dugoročnom periodu. Pored toga, CILАP projekat takođe uključuje revizije u oblasti zakonske regulative, pitanje arhiviranja zemljišnoknjižne dokumentacije te poboljšani poslovni proces zemljišne administracije. Projekat blisko sarađuje sa RERP i svim drugim donatorskim projektima koji su u toku u smislu pružanja podrške rješenjima za jačanje zemljišne administracije u BiH.

 

Sveukupni razvojni cilj partnerske saradnje je: Efikasnom zemljišnom administracijom doprinijeti ekonomskom i društvenom razvoju, održivom tržištu i korištenju nekretnina, kao i pristupanje BiH EU.

Projektni cilj je: Učiniti sistem zemljišne administracije efikasnijim, sigurnijim i pouzdanijim.

 

U cilju dostizanja projektnog cilja izvršen je proces identifikacije ključnih komponenti koje treba ostvariti kako bi geodetske uprave u BiH (GU) mogle da posluju efikasnije, sigurnije i pouzdanije. To je dovelo do određivanja prioritetnih strateških projektnih komponenti. Projekat se tokom prve dve faze (2013-2019) sastojao od sledećih 6 komponenti:

  1. Podrška jačanju organizacija zemljišne administracije, razvoj ljudskih resursa, relevantnog pravnog okvira i upravljanje projektom,
  2. Podrška uspostavi Аdresnog registra,
  3. Podrška uspostavi Registra kupoprodajnih cijena,
  4. Podrška razvoju geodetske infrastrukture,
  5. Podrška razvoju IKT i Geoinformacionih sistema,
  6. Podrška pri uspostavi digitalnog arhiva, njegova integracija u poslovne procese i korištenje u svakodnevnom poslovanju.

Cilj izlazne faze CILАP (2020-2021) je da se obezbijedi održivost postignutih rezultata i stvore preduslovi za preuzimanje svih ostvarenih dostignuća od strane geodetskih uprava u BiH. Nakon analize postignutih rezultata doneta je odluka da se izlazna faza projekta sastoji od sledeće četiri komponente:

  1. Podrška stalnom organizacionom jačanju, institucionalizaciji i intenziviranoj saradnji sa zainteresovanim stranama kako bi program bio održiv nakon 2021. godine,
  2. Podrška kontinuiranoj uspostavi, interoperabilnosti i održivosti Аdresnog registra,
  3. Podrška održavanju Registra cijena nepokretnosti i jačanju institucionalne saradnje sa poreskim upravama,
  4. Podrška unapređenju geodetske infrastrukture u skladu sa EU normama i standardima.

 

http://www.cilap-project.org/